Kleptokratiya

From ..::Banker.az::..
Jump to: navigation, search

Kleptokratiya (kleptocracy) – (klepto – oğurlamaq, kratos – idarə etmək: soyğunçular tərəfindən idarə edilmək). Kleptokratiya dövləti zorla ələn alan korrupsiyalaşmış və yalnız öz mənfəətini güdən qrupun hakimiyyətini ifadə edən siyasi sistemdir. Misal olaraq Zairin Mobutusunu, Haitinin Duvalierini, MƏR-in Bokkasasını, İndoneziyanın Suxartosunu göstərmək olar.Mənbə: Dövlət Maliyyəsi Terminləri Lügəti , Kənan Aslanlı