Dünya Mərkəzi banklarının neçə yaşı var?

0

217 il əvvəl, 13 fevral 1800-cü il tarixində Fransa Mərkəzi bankının nizamnaməsinin nəşr edildi. Bununla da, əsası Napoleon Bonapart tərəfindən qoyulan Avropanın ən qədim Mərkəzi banklarından birinin tarixçəsi başladı. Bu tarix bu gün də davam edir. Hazırda Fransa Mərkəzi bankı Mərkəzi bankların Avropa sisteminin üzvüdür. Avrozonada vahid pul siyasəti səbəbindən bank muxtariyyətinin bir hissəsini itirdi.
Lakin Fransa bankı heç də ən qədim tənzimləyici deyil. Müxtəlif ölkələrin bank sistemlərinin yaranma ardıcıllığı isə aşağıdakı kimidir:

İsveç bankı (Riksbank) — 349 il


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

İngiltərə bankı — 323 il

Fransa bankı – 217 il

Yaponiya bankı — 135 il

Federal ehtiyat sistemi – 104 il

Çin xalq bankı — 69 il

Avropa Mərkəzi bankı — 19 il.