Avropa İqtisadi Bölgəsi

  Avropa İqtisadi Bölgəsi (AİB) 1994-cü ildə yanvarın 1-də təsis edilmişdir, beləliklə Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələr belə ümumi Avropa bazarına qoşulmaq şansını əldə etmiş oldular.

  Avropa Birliyi ölkələrindən əlavə, AİB-ə Avropa Azad Ticarət Birliyinin üç ölkəsi daxildir: İslandiya, Norveç və Lixtenşteyn. 2005-ci il referendumunda İsveçrə vətəndaşları Şengen sazişinə qoşulmaq və AİB-dən çıxmaq üçün ölkənin lehinə səsə verdilər.

  Avropa İqtisadi Bölgəsinə daxil olan ölkələr aşağıdakı razılaşmalara imza atıblar:

  – mal və xidmətlərin sərbəst ticarəti;

  – əmək ehtiyatlarının sərbəst hərəkəti;

  – kapitalın sərbəst hərəkəti;

  Bundan əlavə, AİB ölkələri sosial siyasət, istehlakçıların müdafiəsi, ətraf mühitin qorunması, şirkətlərin tənzimlənməsi və statistika sahəsindəki milli qanunvericiliklərini AB ölkələrinin normalarına tam uyğunlaşdırmağa borcludurlar.

  AİB özündə aşağıdakı strukturları birləşdirir:

  – şura – qərar qəbul edən ali orqan;

  – fikir mübadiləsi və qərar qəbuletmə orqanı olan birgə komitə;

  – məsləhət komitəsi;

  – birgə parlament komitəsi;