Downtick nədir?

    Əvvəlki əməliyyatdan daha aşağı qiymətə baş verən mübadilə əməliyyatına deyilir. “Dawn tick”  sövdələşməsi səhmlərin qiymətində azalma ilə müşayiət olunmalıdır. Bu qayda həm səhmlərə münasibətdə, həm də mallara və digər qiymətli kağızlara da tətbiq olunur.

    Downtick termininin izahı

    Məsələn, ABC-nin 10 dollar səviyyəsində səhm alqı-satqı etdiyini güman edin. Əgər növbəti sövdələşmə 10 dollardan aşağı qiymətə baş tutarsa, bu sövdələşmə “dawn tick” adını daşıyacaq.