DTİ əmsalı

  Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən tətbiq edilən əmsaldır. Qeyd olunan əmsalın tətbiqi tövsiyyə xarakteri daşıyır və banklara tövsiyyə edilirki kreditləşmə zamanı bu əmsalın nəticəsinə uyğun olaraq kredit verilsin.

  Borcalanın ayliq borc yükünün onun gəlirlərinə nisbəti (DTİ əmsalı) hesablanmalıdır. DTİ əmsalı qeyd olunan düsturla hesablanır.

  Burada,

  • D – borcalanın borc yükü
  • PMT – yeni kredit üzrə aylıq ödəniş
  • İ – borcalanın vergidən sonra xalis gəliri

  DTİ əmsalı borcalanın gəlirləri yaşayış minimumu (155 manat) göstəricisinin 3 mislindən aşağı olduqda 40% – dən, yuxarı olduqda isə 50% – dən artıq ola bilməz.

  Daha ətraflı bu sənəddən oxuya bilərsiniz.