Exchange Traded Funds (ETF) nədir?

    İndeks ehtiyatı kimi nəzərdən keçirilən, lakin fond birjasında valyuta məzənnəsi ilə satılan indeksin, əmtəənin və ya səhm səbətinin təhlükəsizliyinə nəzarət edir.

    ETF termininin izahı

    ETF gün ərzində birja qiymətlərini araşdırır, çünki onlar satış və ya alış qiymətləridir. Səhm olaraq satıldığına görə, EFT indeksində xalis aktivlər yoxdur. EFT konkret bir gün üçün hesablanır. Bu indeksə sahib olmaqla siz nağd diversifikasiyaya və qiyməti aşağı salmaq məqsədilə oyuna qatılmaq imkanını alırsınız. EFT alarkən və ya satarkən, siz brokerə komissiya ödəyirsiniz. Ən məşhur EDT-lərdən biri Spider (SPDR) sayılır, o S&P 500 indeksini qiymətləndirir və SPY simvolundan aşağı qiymətə satılır.