Prime Rate nədir?

    Kommersiya banklarının ən yaxşı müştərilərdən aldıqları faiz dərəcəsidir. Ümumiyyətlə, bankın ən yaxşı müştəriləri iri korporasiyalardır. Əsas faiz dərəcəsi və ya sadə faiz dərəcəsi federal fondlar üzrə tarif ilə müəyyən olunur. Pərakəndə alıcılar üçün əsas faiz dərəcəsi daha vacibdir, çünki əsas faiz dərəcəsi ipoteka, kiçik biznes və fərdi kreditlər üçün nəzərdə tutulmuş kredit faiz dərəcəsinə birbaşa təsir edir.

    Prime Rate termininin izahı

    Faiz dərəcəsinə təsir edən amillərdən biri kredit üzrə defolt riskinin olmasıdır. Ən yaxşı müştərilərdə (iri korporasiyalar) bu risk aşağı olduğundan, bank onlara daha aşağı faiz dərəcəsini təklif edir.