Sell-Off nədir?

    Səhm, istiqrazlar və xammal malları kimi qiymətli kağızların satışıdır. Kütlənin artması qiymətli kağızların dəyərinin azalmasına gətirib çıxarır.

    Sell-Off termininin izahı

    Qiymətin aşağı düşməsi müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Məsələn, şirkətin gəlirə mənfəət və zərər haqqında hesabatında pisləşmə müşahidə olunubsa, səhmlərin qiyməti aşağı düşə bilər. Digər bir səbəb neft qiymətlərində kəskin sıçrayış da ola bilər (məsələn, S&P 500). Bu, şirkətlərin üzləşəcəyi enerji xərcləri qorxusu ilə bağlıdır.