Tələb və təklif qanunu nədir?

  Law of Supply and Demand

  Resursun təklifi və bu resursa olan tələb arasındakı qarşılıqlı əlaqəni izah edən nəzəriyyədir. Tələb və təklif qanunu dedikdə, bu və ya digər məhsulun varlığının qiymətə təsiri nəzərdə tutulur. Əgər təklif tələbi üstələyirsə, məhsulun qiyməti daha yüksək olacaqdır. Əgər əksinə tələb təklifi üstələyirsə, qiymət daha aşağı olacaq.

  Tələb və təklif qanununun izahı

  Tələb və təklif qanunu real olmasa da, praktiki olaraq öz təsdiqini tapmışdır. Əgər məhsul çoxdursa, qiymət aşağı düşə bilər.

  Eyni zamanda siz başa düşməlisiniz, bu elementlər arasında müəyyən qarşılıqlı əlaqə var: tələb və təklif yüksək olsa, qiymət də yüksək ola bilər.

  İnvestisiyalar dünyasında tələb və təklif qanununun köməyi ilə səhmlərin qiymətini izah etmək mümkündür. Tələb və təklif qanunu iqtisadiyyatın əsasını təşkil edir.