Bankların maliyyə göstəriciləri

Bank Assets in Apr 2021 Assets in May 2021 Məbləğlə dəyişiklik Faizlə dəyişiklik
1 N/AN/AN/AN/A
2 N/AN/AN/AN/A
3 N/AN/AN/AN/A
4 N/AN/AN/AN/A
5 N/AN/AN/AN/A
6 N/AN/AN/AN/A
7 N/AN/AN/AN/A
8 N/AN/AN/AN/A
9 N/AN/AN/AN/A
10 N/AN/AN/AN/A
11 N/AN/AN/AN/A
12 N/AN/AN/AN/A
13 N/AN/AN/AN/A
14 N/AN/AN/AN/A
15 N/AN/AN/AN/A
16 N/AN/AN/AN/A
17 N/AN/AN/AN/A
18 N/AN/AN/AN/A
19 N/AN/AN/AN/A
20 N/AN/AN/AN/A
21 N/AN/AN/AN/A
22 N/AN/AN/AN/A
23 N/AN/AN/AN/A
24 N/AN/AN/AN/A
25 N/AN/AN/AN/A
26 N/AN/AN/AN/A
27 N/AN/AN/AN/A