Bankların maliyyə göstəriciləri

Financial indicators of banks

BankAssets in Jul 2018Assets in Aug 2018Məbləğlə dəyişiklikFaizlə dəyişiklik
1N/AN/AN/AN/A
2N/AN/AN/AN/A
3N/AN/AN/AN/A
4N/AN/AN/AN/A
5N/AN/AN/AN/A
6N/AN/AN/AN/A
7N/AN/AN/AN/A
8N/AN/AN/AN/A
9N/AN/AN/AN/A
10N/AN/AN/AN/A
11N/AN/AN/AN/A
12N/AN/AN/AN/A
13N/AN/AN/AN/A
14N/AN/AN/AN/A
15N/AN/AN/AN/A
16N/AN/AN/AN/A
17N/AN/AN/AN/A
18N/AN/AN/AN/A
19N/AN/AN/AN/A
20N/AN/AN/AN/A
21N/AN/AN/AN/A
22N/AN/AN/AN/A
23N/AN/AN/AN/A
24N/AN/AN/AN/A
25N/AN/AN/AN/A
26N/AN/AN/AN/A
27N/AN/AN/AN/A
28N/AN/AN/AN/A
29N/AN/AN/AN/A
30N/AN/AN/AN/A
31N/AN/AN/AN/A