Fridrix Nitsşe

Fridrix Nitsşe məşhur alman filosofu idi. O qeyri-akademik təbiətinə görə elmi-fəlsəfi cəmiyyətin sərhədlərindən kənara çıxaraq geniş yayılan original fəlsəfi təlimin yaradıcısı idi. Nitsşenin sitatları mədəniyyət, əxlaq, dinin əsas prinsiplərini sual altında qoyurdu və fəaliyyətin qiymətləndirilməsinin müxtəlif kriteriyalarını özündə əks etdirirdi.

Fridrix Nitsşenin sitatları

 • Bu gün necə yaşamalı olduqlarını bilməyən insanları sevirəm.
 • Ürəyinin istədiyini et, lakin bundan öncə iradəni idarə etməyi öyrən.
 • Dost kömək etməyi və problemləri həll etməyi bacarmalıdı: siz hər şeyi ondan gözləməli deyilsiniz.
 • Qədim dövrün ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, müasir insanlar onun yazılarını qayğı ilə oxuyurlar.
 • Bəzən bir neçə təcrübəli müşahidəçi kifayətdir ki, aşiq insanı müalicə etsinlər.
 • Etibarlılıq, vicdan, həqiqət ağıldan irəli gəlir.
 • Bir çox dahi fikirlər gəzinti zamanı yaranır
 • Bütün həqiqətlər sadədir… yoxsa ikiqat yalan?
 • Psixiatriya xəstəxanasında təsadüfi gəzinti dinin hər şeyi isbat edə bilmədiyini göstərir.
 • Kimisə axmaq, yaxud pis insan adlandıran istənilən şəxs bunun belə olmadığı aydınlaşanda çox əsəbləşir.
 • Bəzən insanlar işinə ona görə sadiq qalırlar ki, onların rəqibləri eyni surətdə davam edirlər.
 • Etiqad – həqiqətin yalandan daha çox təhlükəli olan düşmənidir.
 • Hər bir insan unikal hərəkət qüvvəsinə malik hərəkətedici bədii fenomendir.
 • Özünü alçaldan insan əzəmətli olmaq arzusuna sahibdir.
 • Heç bir şey verə bilməyən insan, başqa heç nə də hiss edə bilməz.
 • Zadəgan qadınlar hesab edirlər ki, nəzakətli cəmiyyətdə müzakirə edilməsi düzgün olmayan heç bir mövzu yoxdur.
 • Bu gün necə yaşamalı olduqlarını bilməyən insanları sevirəm.
 • Xristianlıqda nə dinin, nə də əxlaqın reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur.
 • Bir qadında kişiyə xas xüsusiyyətlər varsa o qadından uzağ qaçmaq lazımdır. Yox əgər qadında bu xüsusiyyətlər yoxdursa onda qadın özü özündən qaçır.
 • Musiqidə ehtiraslar sevinci tapır.
 • Ən sonuncu təhlildə hətta ən yaxşı kişi qəddar, ən yaxşı qadın isə əxlaqsızdır.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.