İstiqrazların nominal qiymətlə yerləşdirilmiş həcmi 25,000,000.00  manat təşkil etmişdir.

İstiqrazların  ödəmə tarixi 17 mart 2042-ci ildir.