5 C
Baku
Wednesday, February 21, 2024

Bankın proqram sisteminin inkişafı şöbəsi, Biznes analitik – Yelo Bank

0
Bankın proqram sisteminin inkişafı şöbəsi, Biznes analitik – Yelo Bank
27.04.2023

Vakansiyanın təsviri

 • Layihələrin idarə edilməsinə dəstək;
 • Layihə sənədləşməsinin hazırlanması və onların gerçəkləşməsinə mane olan problemlərin həllinə dəstək;
 • Sistemlərdəki dəyişikliklərə dair tələblərin təhlili;
 • Layihələr üzrə hesabatların hazırlanması;
 • Texniki şöbə ilə əlaqəli iş sorğularını və layihə fəaliyyətlərini müvafiq bölmələr arasında idarə və koordinasiya etmək;
 • Mövcud proseslərin səmərəliliyi və mümkün olan optimizasiyasının auditinə dəstək;
 • Təcrübələrə və sənaye həllərinə əsaslanaraq arzu olunan hədəflərə çatmaq üçün alternativ həllər təklif etmək;
 • Bank və əlaqəli sistemlərin inkişafı və təkmilləşdirmə sahəsində layihələrin müstəqil təşəbbüsü və reallaşması;
 • Layihələrin effektiv realizasiyasını, əlaqələndirilməsini və idarəetməni təmin edilməsinə dəstək olmaq;
 • Layihələrin gerçəkləşməsi çərçivəsində bankın bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqələrin təkmilləşdirilməsi;
 • Layihələrin gerçəkləşməsi çərçivəsində bölmələrin qarşılıqlı əlaqələri üzrə metodoloji və reqlamentli sənədlərin və layihələrin tətbiqi metodologiyasının aktual vəziyyətdə dəstəklənməsi  və işlənməsi;
 • Bankın proqram təminatlarının dəstəyi;
 • Biznes proseslərini və iş proseslərini, həmçinin onların mövcud və  gələcək proqram təminatları ilə əlaqələrini anlamaq və  sənədləşdirmək;
 • Təklif olunan layihələrin miqyasını, faydalarını və  riklərini optimallaşdırmaqla biznes istifadəçilərinə və  İT rəhbərliyinə dəstək olunması, istifadəçilərin və rəhbərliyin gözləntilərinin idarə etməkdə dəstək;
 • Layihələrin icrası üçün daxili resursları və üçüncü tərəfi/təchizatçıları əlaqələndirmək;
 • Bütün layihələrin vaxtında, əhatə dairəsi daxilində  və  büdcə çərçivəsində icrasını təmin etmək;
 • Layihələri biznes keys, planlama, icra və  tamamlanması daxil, başlanğıcdan sona qədər tam olaraq idarə etmək;
 • Verilən hədəf, vaxt və büdcə daxilində layihələri idarə etmək;
 • Təqdimat mərhələsinə, layihə əsasnaməsinin və  layihə planının hazırlanmasına, həmçinin icrasına, layihənin monitorinqi və bağlanmasına cavabdeh olmaq.
 • Öz bilik və bacarıqlarınızı nümayiş və inkişaf etdirmək üçün rahat iş şəraiti;
 • Performansın illik qiymətləndirməsi və gələcək karyeranızın qurulması üçün geniş imkanlar;
 • Tibbi sığorta proqramına qoşulma imkanı;
 • Müasir idarəetmə sistemi və mehriban kollektiv.

Xüsusi tələblər

 • Bankdaxili və kənar proqram təminatları ilə iş təcrübəsi (GNI, JIRA, Telescope, Azəricard və s.);
 • SQL, PL/SQL biliklərinin olması;
 • AR-nın banklar və  bank fəaliyyəti haqqında qüvvədə olan qanunvericiliyi, AR MB-nın filialların və  kredit təşkilatlarının bölmələrinin fəaliyyət məsələləri üzrə  normativ sənədləri, əmək qanunvericiliyi haqqında bilik;
 • Microsoft Office, bank və digər xüsusi proqramların istismarı;
 • Güclü analitik, təşkilatı və ünsiyyət bacarıqları;
 • Vəzifələri prioritetləşdirmək və  buna əsasən içlərin icrasını təşkil etmək;
 • Müstəqil və  komanda mühitindəişləmə bacarığı.
Müraciət etmək üçün[email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi