-1 C
Baku
Thursday, February 9, 2023

Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı – SOCAR

0
Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı – SOCAR
Sumqayıt
06.08.2021

Vəzifə haqqında məlumat
Vakansiyanın adı Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı
Elanın bitmə tarixi 09.08.2021
Keçid kodu 06324/2021 EXT
Müəssisə, Təşkilat Azərikimya İB
Struktur vahidi Avtomatlaşdırma və metrologiya şöbəsi
Ştat vəzifəsinin adı Böyük mühəndis-proqramlaşdırıcı
Struktur vahidinin ünvanı Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küçəsi 1
Şəhər/rayon Sumqayıt şəhəri
Müqavilənin növü Müddətli
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 13
Əmək haqqı 1120.00 azn/aylıq
Əlavə məlumat Hər iş gününə görə 3 AZN yemək pulu verilir.
İş şəraiti Normal
İş rejimi Tam iş vaxtı (həftədə 40 saat)

Əlavə məlumat
Yataqxana Təmin olunmur
İş yerinə çatdırılma Təmin olunmur
Sığorta Tibbi, Həyat
Fəaliyyətlər
Riyazi modellərin və alqoritmlərin təhlili əsasında iqtisadi və digər
məsələləri həll edən proqramların, işin texnologiyasının və onun həllinin
ardıcıllığının işlənib hazırlanması
1. Mütərəqqi, iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış texnoloji proseslərin
işlənməsi, tətbiqi edilməsi və Zavodun məhsul buraxılışı rejimlərinin işlənib
hazırlanması
2. İstehsalatın texnoloji hazırlığının və texniki cəhətdən yenidən
qurulmasının təşkil edilməsi
3. Xammala, materiala və əmək sərfinə qənaət edilməsi üzrə işlərin təşkil
edilməsi
4. Yeni sınaq və sənaye qurğularının layihələrinin işlənib hazırlanmasını,
qeyri – standart avadanlıqların, obyektlərin yenidən qurulması və əmək
tutumlu proseslərin mexanikləşdirilməsi üzrə işlərin təşkil edilməsi
5. Məhsulun və işlərin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını təmin edə biləcək
istehsal rejiminin təşkil edilməsi
6. Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi planlarının texnoloji
sənədləşdirməsinin hazırlanması
8. Avadanlıqların, texnoloji ləvazimat və alətlərin tətbiqinin, avadanlıqlardan
istifadə normativlərinə riayət olunmasının və s. təşkil edilməsi
9. Yeni texnikanın və texnologiyanın tətbiqi, sınağı və mənimsənilməsi
müddətinin azaldılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasında iştirak edilməsi
10. İstehsal gücünün artırılması, məhsulun keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və
əməyin təşkilinin təkmilləşdirilməsində iştirak edilməsi.
Proqramlaşdırmanın avtomatlaşdırma metod və vasitələrinin, nümunəvi və
standart proqram vasitələrinin işlənib hazırlanması və tətbiq edilməsi

Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)
1. Verilən texniki tapşırığa uyğun C və ASP (Active server pages) Net
proqramlaşdırma dillərində, Oracle və MS SQL (structured query language)
Server verilənlər bazasında işləyən proqram təminatlarının işlənib hazırlanması
2. Yeni proqram təminatının hazırlanmasının təmin edilməsi
3. Proqrama daxil olan şərtlərin maksimum miqdarının həllini təmin edən
məlumatların cəminin təyin edilməsi
4. Mövcud proqram təminatına texniki dəstəyin göstərilməsi
5. Mövcud proqram təminatının inkişaf etdirilməsinin təmin edilməsi
6. Proqram təminatının test edilməsinin təmin olunması
7. Səhvlərin aşkar edilməsi, lokallaşdırılması və kənarlaşdırılması üzrə
komputer proqramının işlənib hazırlanması
8. Məlumatların alqoritm və strukturunun təsviri üçün proqram dilinin
seçilməsinin həyata keçirilməsi
9. Tətbiq edilmiş proqramların və proqram vasitələrinin müşayiət edilməsi
10. Proqramlarla iş üzrə təlimatların işlənib hazırlanması və zəruri texniki
sənədlərin tərtib edilməsi

Digər fəaliyyətlər
1. Yeni sistem və avadanlıqların qəbulu komissiyasının işində iştirak edilməsi
2. Struktur bölmənin fəaliyyəti ilə əlaqədar hesabatların (aylıq, rüblük və
illik) hazırlanması
3. Struktur bölmə üzrə iş planından kənar işlərin icra olunması ilə əlaqədar
təhlil işlərinin aparılması və müvafiq arayışın hazırlanması
4. Struktur bölməyə daxil olan sənədə (məktuba) cavab verilməsi üçün
mövzunun araşdırılması, məlumatların toplanması, təhlil edilməsi və
cavabın hazırlanması
5. Rəhbərlik tərəfindən verilən tapşırıqların vaxtında icra olunması
6. Struktur bölmə üzrə əməyin mühafizəsi, istehsalat sanitariyası və texniki
təhlükəsizliyin tələblərinə, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
tədbirlərin yerinə yetirilməsinə, zavod daxili intizam qaydalarına riayət
edilməsi

Tələblər
Vətəndaşlıq Azərbaycan
Tələb edilən təhsil
Təhsil pilləsi Təhsil əhatəsi
Ali bakalavr Müvafiq sahə üzrə
Tələb edilən iş stajı
Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir
Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 10 İl / Müvafiq sahə üzrə 10 il Müvafiq sahə üzrə mütəxəssis vəzifəsində iş stajı
Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə 2 il bir alt dərəcəli mütəxəssis
vəzifəsində iş stajı

Sertifikat tələbləri
Tələb edilən sertifikat yoxdur.
Səriştəlik və digər tələblər
Microsoft Excel
Microsoft Word
Məsuliyyət
Nizam-intizam
Dürüstlük
Etik davranış
Səriştəlik və digər tələblər
Peşəkarlıq
Şifahi özünüifadə
Detallara diqqət
Dərketmə
Mühakimə
Problem analiz etmə
Yaradıcılıq
Təqdimetmə
Yazılı özünüifadə
Microsoft Outlook
OpenText
Hesab. texnikası və avad. texniki istis
Komp. və təşkilatı texnik. texniki xidm.
Proqramlaşdırma
SQL Server
Texn. prosesl. idarə. avt. p.(RealFlex)
Davran. və Təhlükəsizl. Müşahidə Sistemi
Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
İşi təqib etmə

Bilməlidir
• Ölçmə vasitələrinin dövlət reyestrinə salınması qaydalarını;
• Avtomatika-metrologiya avadanlıq-qurğuların istismar qaydalarını;
• Ölçü vasitələrinin kalibrlənməsi kalibrlənməsi qaydasını;
• Elektronikanın və hesablama texnikasının (say sistemləri) əsaslarını;
• SQL Serveri (Struklaşdırılmış sorğu dili);
• MS Visual Studio;
• Texnoloji proseslərə avtomatik nəzarət və idarəetmə proqramını.
• Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, ilk tibbi yardım və yanğından mühafizə qayda və normalarını.

Müraciət linki

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər
X