3 C
Baku
Monday, February 26, 2024

CRM layihəsinin analitiki – VTB Bank

0
CRM layihəsinin analitiki – VTB Bank
Bakı
21.12.2021

Tələblər:

 • tələb olunan iş təcrübəsi: 1–3 il
 • SQL, Excel, SAS base, SAS Enterprise Guide , SAS Enterprise Miner, VBA biliklər;
 • ali texniki təhsil (arzu olunandır: riyaziyyat, fizika, statistika, proqramlaşdırma, mühəndislik ixtisasları; iqtisadiyyat, maliyyə  mümkündür);
 • CRM sahəsində müştəri məlumatlarının təhlili, hesabatların hazırlanması, CRM kampaniyalarının qurulması və idarə edilməsi üçün “data mart”ların hazırlanması üzrə iş təcrübəsi (azı 1 il) vacibdir;
 • üstünlük verilən sahə – banklar, telekommunikasiyalar, pərakəndə satış;
 • böyük həcmli məlumatlarla iş təcrübəsi, məlumatların toplanması və sistemləşdirilməsi, müştəri məlumatlarının təhlili, hesabatların hazırlanması;
 • verilənlər bazası ilə iş təcrübəsi, mürəkkəb SQL sorğularının işlənməsi;
 • səriştəli şifahi və yazılı nitq, rus dilini bilmək;
 • stressə davamlılıq;
 • komandada işləmək bacarığı;
 • məsuliyyət;
 • öz mövqeyini müdafiə etmək bacarığı;
 • problemləri qısa müddətdə həll etmək bacarığı;
 • sistemli analitik düşüncə;
 • detallara diqqət yetirmə qabiliyyəti.

Vəzifələri:

 • CRM kampaniyalarının effektivliyinin göstəricilərindən kənaraçıxmaların təhlili;
 • Müştəri seqmentlərinin təhlili;
 • Meyllilik və prediktiv analitika modellərinin qurulması;
 • Kampaniyaların effektivliyinə dair hesabatların hazırlanması və formalaşdırılması;
 • Ad hock müştəri məlumatlarının yüklənməsi
 • X-sell, Up-sell, WakeUp, Onboarding və s. kampaniyaları üçün satış axının qurulması.

Şəxsi anket forması elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV formaları vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

Обязанности:

 • Анализ отклонений показателей эффективности CRM кампаний;
 • Анализ клиентских сегментов;
 • Построение моделей склонности и предиктивной аналитики;
 • Разработка и формирование отчётов об эффективности кампаний;
 • Ad hock выгрузки по клиентским данным
 • Построение воронок продаж по кампаниям X-sell, Up-sell, WakeUp, Onboarding и т.п.

Требования:

 • высшее техническое образование (желательно: математика, физика, статистика, программирование, инженерные специальности; возможно: экономика, финансы);
 • Требуемый опыт работы: 1–3 года;
 • обязательно: SQL, Excel, SAS base, SAS Enterprise Guide , SAS Enterprise Miner, VBA;
 • обязателен опыт работы (от 1 года) в сфере CRM, анализа клиентских данных, подготовки отчётности, разработки витрин данных для построения и управления CRM кампаниями.
 • предпочтительная сфера – банки, телекоммуникации, retail;
 • опыт работы с большими объемами данных, сбор и систематизация данных, анализ клиентских данных, разработка отчетов,
 • опыт работы с базами данных, разработка сложных SQL-запросов;
 • грамотная устная и письменная речь, знание русского языка
 • стрессоустойчивость;
 • умение работать в команде;
 • ответственность;
 • умение аргументировать свою позицию.
 • способность решать задачи в сжатые сроки;
 • системное аналитическое мышление;
 • внимательность к деталям.

Резюме высылать на электронный почтовый адрес. (CV отправлять с указанием названия вакансии)

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi