20 C
Baku
Bazar, May 22, 2022

İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) Mütəxəssisi – AccessBank

0
İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) Mütəxəssisi – AccessBank
26.08.2019

İstifadəçilərə Texniki Yardım (Help Desk) Mütəxəssisi 

Öhdəliklər

 Telefon və ya e-poçt vasitəsilə texniki yardım istəyən müştərilər üçün ilk əlaqə nöqtəsi kimi xidmət etmək 
 Diaqnostik üsulları və əlaqədar sualları istifadə edərək uzaqdan problemləri həll etmək 
 Problemə və istifadəçilər tərəfindən verilən məlumatlara əsaslanan optimal bir həll tapmaq 
 Problemin həlli prosesi ilə addım-addım müştərini məlumatlandırmaq 
 İKT xidmətləri haqqında dəqiq məlumat vermək 
 Jurnalda hadisələri və problemləri və onların həllini qeyd etmək 
 Sorğunun statusunun icrasını izləmək 
 İstifadəçilərdən daxil olan rəyləri və təklifləri müvafiq komanda üzvlərinə yönəltmək 
 Proseduraların inkişafına dair təkliflər irəli sürmək 

Tələblər

 Ofis avtomatlaşdırma sistemlərlə, məlumat bazalarla təcrübə və uzaqdan idarəetmə bilikləri 
 Kompüter sistemləri, mobil qurğular və digər texniki məhsulların yaxşı anlaşılması 
 Əsas texniki problemləri təyin etmək və həll etmək bacarığı 
 İngilis, Azərbaycan və Rus dillərini bilməsi 
 Əla ünsiyyət bacarıqları  Müştəri-yönümü və sakit xasiyyət 
 İnformasiya texnologiyaları və ya əlaqəli sahədə bakalavr dərəcəsi (arzuolunandir)

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

 

Специалист Технической Поддержки ИТ (Хелп-деск) 

Обязанности

 Служить в качестве первой точки контакта для клиентов, обращающихся за технической помощью по телефону или по электронной почте 
 Выполнять удаленное устранение неисправностей с помощью диагностических методов и соответствующих вопросов 
 Находить оптимальное решение, основанное на проблеме и деталях, предоставляемых пользователями 
 Пошагово проводить клиента через процесс решения проблемы 
 Определять и эскалировать нерешенные вопросы на следующий уровень поддержки 
 Предоставлять точную информации об ИТ-продуктах или услугах 
 Регистрировать события и проблемы и их разрешение в баг-трекинговой системе 
 Прослеживать исполнения запросов пользователей, держа обратную связь 
 Обрабатывать отзывы и предложения от пользователей и направлять соответствующим лицам в команде 
 Предлагать возможные улучшения в процедурах 

Требования

 Хорошее понимание компьютерных систем, мобильных устройств и других технических продуктов 
 Возможность диагностики и решения основных технических проблем 
 Знание английского, азербайджанского и русского языков 
 Отличные коммуникативные навыки  Ориентированность на клиента и спокойный характер 
 Степень бакалавра в области информационных технологий или схожей области (желательно)

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!


IT Help Desk Operator 

Responsibilities

 Serve as the first point of contact for customers seeking technical assistance over the phone or email 
 Perform remote troubleshooting through diagnostic techniques and pertinent questions 
 Determine the best solution based on the issue and details provided by customers 
 Walk the customer through the problem-solving process 
 Direct unresolved issues to the next level of support personnel 
 Provide accurate information on IT products or services 
 Record events and problems and their resolution in bug-tracking system 
 Follow-up and update customer status and information 
 Pass on any feedback or suggestions by customers to the appropriate internal team 
 Identify and suggest possible improvements on procedures

Required Skills

 Good understanding of computer systems, mobile devices and other tech products 
 Ability to diagnose and resolve basic technical issues 
 Proficiency in English, Azerbaijani and Russian 
 Excellent communication skills 
 Customer-oriented and cool-tempered 
 BSc/BA in IT, Computer Science or relevant field (preferable)

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected]. Please indicate the job title in the subject line!

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaİT