36 C
Baku
Wednesday, August 17, 2022

KOB kreditləri üzrə Anderraytinq Departamentində vakansiya (kənar) – AccessBank

0
KOB kreditləri üzrə Anderraytinq Departamentində vakansiya (kənar) – AccessBank
28.08.2019

KOB kreditləri üzrə Anderraytinq Departamentində vakansiya (kənar) 

Öhdəliklər

 Müzakirəyə çıxarılmış kredit təkliflərinə ilkin baxış və onların müzakirəsi; 
 Müştərinin bütün normalara müvafiqliyinin yoxlanması üçün bütün sənədlərin nəzərdən keçirilməsi və təhlili; 
 Müştərinin maliyyə təhlilinin, monitorinqinin və nəzarət vizitlərinin keçirilməsi4 
 Müəyyən olunmuş limitlərdə kredit komitələrində iştirak etmək; 
 Gecikdirilmiş və restrukturizasiya edilmiş kreditlərin təhlili; 
 Müxtəlif bank seqmentlərində tendensiyaların tədqiqi və təhlili. 

Tələblər

 KOB kreditləşməsi və ya KOB Anderraytinq sahəsində ən azı 2 illik iş təcrübəsi; 
 Mükəmməl analitik vərdişlər; 
 Müştərinin maliyyə hesabatlılığının başa düşülməsi, təfsilatlara qarşı diqqətcillik; 
 Müştərilərə və bankın filiallarına baş çəkmək imkanı; 
 Məsuliyyət, ünsiyyətcillik, iş qabiliyyəti, inadcıllıq, tez öyrənmək bacarığı; 
 Azərbaycan, rus və ingilis dillərini bilmək; 
 MS Office, Mc Outlook kompüter proqramları ilə sərbəst işləmək bacarığı.

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını [email protected] elektron poçt ünvanına göndərə bilər. Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.


Вакансия в Департаменте Андеррайтинг по SME кредитам (внешний) 

Обязанности

 Предварительный просмотр и обсуждение кредитных предложений вынесенных на рассмотрение 
 Просмотр и анализ всей документации, на соответствие клиента всем нормам 
 Проведение финансового анализа, мониторингов и контрольных визитов клиента 
 Участие на кредитных комитетах в установленных лимитах 
 Анализ просроченных и реструктуризированных кредитов 
 Исследование и анализ тенденций в различных банковских сегментах 

Требования

 Опыт работы в сфере SME Кредитования или SME Андеррайтинга не менее 2 лет; 
 Развитые аналитические навыки; 
 Понимание финансовой отчетности клиентов, внимание к деталям; 
 Возможность посещать клиента и филиалов банка; 
 Ответственность, коммуникабельность, работоспособность, упорство, способность быстро обучаться; 
 Знание азербайджанского, русского и английского языков; 
 Свободно работать с компьютерными программами MS Office, Mc Outlook.

Заинтересованные лица могут отправить форму автобиографии (CV) на электронный адрес: [email protected] Просьба указать название вакансии в теме письма!


Vacancy to Underwriting Department on SME loans (external) 

Responsibilities

 Initial review and discussion of the submitted loan proposals; 
 Review and analysis of all documentation for ensuring the customer’s compliance to all norms; 
 Implementation of financial analysis, monitoring and control visit of customer; 
 Participation at Credit Committees within the assigned limits; 
 Analysis of the overdue and restructured loans; 
 Investigation and analysis of the tendencies in various banking segments. Be the main point of contact within IT for support/administration of the infrastructure and applications environment 

Required Skills

 At least 2-year work experience of SME lending or SME Underwriting; 
 Developed analytical skills; 
 Understanding of customers’ financial accountability and attentiveness to details; 
 Possibility for visiting the customer and the bank’s branches; 
 Responsibility, connectivity, efficiency, persistence, fast learning skills; 
 Knowledge of Azeri, Russian and English languages; 
 Skillful work with MS Office and Mc Outlook.

Interested candidates are requested to send their resume (CV) to [email protected]. Please indicate the job title in the subject line!

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaKredit anderraytinqi