7 C
Baku
Wednesday, February 28, 2024

Məhkəmə-hüquq şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi – VTB Bank

0
Məhkəmə-hüquq şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi – VTB Bank
11.01.2022

Tələblər:

 • “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə ali təhsil;
 • Azı 3 illik İş təcrübəsi;
 • Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi sahəsində biliklər;
 • Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının normativ aktlarına dair biliklər;
 • işgüzar ünsiyyət etikasına dair biliklər.

Vəzifələri:

 • Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda ümumi yurisdiksiya məhkəmələrində, inzibati-iqtisadi və arbitraj məhkəmələrində məhkəmə proseslərinin hüquqi təminatının həyata keçirilməsi;
 • Bankın digər bölmələri ilə birlikdə hüquq-mühafizə orqanlarında Bankın maraqlarının təmsil edilməsi;
 • Bankın iştirak etdiyi işlər üzrə məhkəmə və arbitraj təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi;
 • İşlərin məhkəmələrə verilməsi ilə bağlı məsələlərə dair hüquqi rəylərin hazırlanması;
 • Fəaliyyəti ilə bağlı izahatların, arayışların, sənədlərin, məlumatların vaxtında təqdim edilməsi;
 • İcraatında olan işlər üzrə bütün məhkəmə iclaslarında Bankın maraqlarının təmsil edilməsi;
 • Hazırlanmış və məhkəməyə göndərilmiş işlər üzrə məhkəmə tərəfindən çıxarılan qərar və qərardadların izlənilməsi və uçotunun aparılması;
 • Komplayens məsələləri üzrə Bankın daxili sənədləri ilə müəyyən edilmiş tələblərə riayət edilməsi.

Şəxsi anket forması elektron poçt ünvanına göndərilməlidir (CV vakansiyanın adını qeyd etməklə göndərilməlidir).

Требования:

 • Высшее образование по специальности «Правоведение»;
 • Опыт работы 3 года;
 • Знание Законодательство Азербайджанской Республики;
 • Знание актов нормативного характера Центрального Банка Азербайджанской Республики;
 • Знание этики делового общения.

Обязанности:

 • Осуществление правового обеспечения судебных процессов в судах общей  юрисдикции, административно-экономических и третейских (арбитражных)  судах в Азербайджанской Республике и за ее пределами;
 • Представление интересов Банка в правоохранительных органах совместно с иными подразделениями Банка;
 • Обобщение судебной и арбитражной практики по делам с участием Банка;
 • Подготовка юридических заключений по вопросам, связанным с передачей дел в судебные инстанции;
 • Своевременное представление объяснений, справок, документов, сведений, связанные с его деятельностью;
 • Представление интересов Банка во всех судебных заседаниях по делам, находящимся в его производстве;
 • Отслеживание и ведение учета принятых судом решений и постановлений по подготовленным и направленным в суд делам;
 • Соблюдение требований, определяемых внутренними документами Банка по вопросам комплаенс.

Резюме высылать на электронный почтовый адрес (CV отправлять с указанием названия вакансии).

E-mail: [email protected]

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaBank və BOKT işçisi