Maliyyəçi – Agro-West DC LLC

  Bakı
  Posted 4 months ago

  Vakansiya: Maliyyəçi
  Əmək haqqı: 1500-2000

  Vəzifələri :

  1. Profit&Loss, Balance sheet, Cash flow hesabatlarını hazırlamaq;
  2. Forecast hesabatlarının hazırlanması;
  3. Accounts payable aging hesabatlarının hazırlanması;
  4. Ödəniş təqvimlərinin hazırlanması;
  5. Hər bir məhsul üzrə aylıq hesabatları çıxarmaq, satış məbləği ilə maya dəyərini müqaisə edərək;
  6. Satış planı ilə faktiki satışları müqaisə etmək, uyğunsuzluqların səbəblərini araşdırmaq və rəhbərliyə hesabat təqdim etmək.
  7. Məhsulların maya dəyərlərinin düzgün formalaşmasına nəzarət etmək;
  8. Büdcə xərcləri ilə faktiki xərcləri müqaisə etmək və kənarlaşmaların səbəbini müəyyən etmək;
  9. Xərclərin аnаlizi və хərclərin аzаldılmаsı yоllаrını аrаmаq;
  10. Xərclərin smetasını hazırlamaq;
  11. Debitor və kreditor hesabatlarını hazırlamaq;
  12. Kreditor borcların təhlili, ödəmələrin xarakterini, məbləğini və müddətini aydınlaşdırmaq və sistemləşdirmək;
  13. Tələb olunan bütün idarəetmə hesabatlarının operativ hazırlanması;
  14. Həyata keçirilən bütün maliyyə-təsərrüfat əməliyyatlarının mühasibat uçotunda düzgün əks etdirilməsini, mühasibat-maliyyə hesabatlarının müəyyən edilmiş müddətdə tərtib və təqdim edilməsini təşkil və nəzarət etmək;
  15. Büdcələrin hazırlanması;
  16. Maliyyə hesabatlarının hazırlanması üçün lаzım оlаn məlumаtlаrın tоplаnmаsı və аnаlizi;
  17. Həvalə olunmuş biznes vahidlərinin maliyyə fəaliyyətlərinə nəzarət etmək

  Namizədə qarşı tələblər:

  – Аli iqtisаd təhsili
  • Mаliyyə sаhəsində üç ildən аz оlmаyаrаq iş təcrübəsi
  • Beynəlxalq maliyyə standartlarını bilmək (İFRS)
  • Müstəqil işləməyi bacarmaq və eyni zamanda komandanın bir hissəsi olmaq;
  • Mаliyyə şərаitini аnаliz еtməк qаbiliyyəti, prоblеmləri həll еtmək bаcаrığı;
  • Kompüterdə Windows, Word, Excel proqramlarında əməli iş vərdişləri;.

  E-mail: [email protected]

  Job Features

  Job CategoryDigər şirkətlər, Mühasibatlıq və Maliyyə

  Apply Online


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.