24 C
Baku
Saturday, July 20, 2024

Mühəndis (Ağdaş şəhəri, Texniki istehsalat şöbəsi) – SOCAR

0
Mühəndis (Ağdaş şəhəri, Texniki istehsalat şöbəsi) – SOCAR
Ağdaş
18.04.2023

Vakansiyanın təsviri

 

 • Ağdaş Magistral Qaz Kəmərləri Sahəsinin xidmət sahələrindən daxil  olmuş kəmərlərin mühafizəsi haqqında xidməti yazıları incələmək;
 • Ağdaş Magistral Qaz Kəmərləri Sahəsinin xidmət sahələrindən daxil olmuş kəmərlərin mühafizəsi haqqında xidməti yazılara əsasən müvafiq sahələrdə baxış keçirmək;
 • Ağdaş Magistral Qaz Kəmərləri Sahəsinin xidmət sahələrində qaz xətlərində aşkarlanmış qüsurların qeyd etmək; (Qaz xətlərinə müdaxilə, mühafizə zolağında aparılan qeyri qanuni tikililər, xətlərin üzərində qeyri qanuni yol keçidlərinin salımaq, mühafizə zolağında əkilmiş qeyri qanuni ağaclar);
 • Ağdaş Magistral Qaz Kəmərləri Sahəsinin xidmət sahələrində qaz xətlərində aşkarlanmış qüsurların şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək (Foto və video );
 • Ağdaş Magistral Qaz Kəmərləri Sahəsinin xidmət sahələrində qaz xətlərində aşkarlanmış qüsurların aradan qaldırmaq barədə situasiya planlarının hazırlamaq və şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Texniki pasportların hazırlanacaq avadanlıq, yüksək təzyiq altında işləyən qablar, təzyiq tənzimləyiciləri, fləns, odarant qurğuları, şamlar, qoruyucu klapanlar, siyirtmələr, kranlar, istehlakçılara çıxış xətləri, baypas xətlərinə baxış keçirmək;
 • Texniki pasportlarda müvafiq avadanlıq və qurğular üzrə istehsal tarixi, istehsalçı müəssisə, seriya nömrəsi, təyinatı, işçi mühiti, nominal təzyiq və diametri, birləşmə növü, işçi tepiraturu, ötürücü mexanizim tipi, çəkisi, birləşmə tərzi, xidmət müddəti, borunun xarici, daxili diametri və qalınlığı haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Texniki pasportlarda müvafiq avadanlıq və qurğuların saylarının, nömrələrini , adarant qurğularının tipinin, qoruyucu klapanların yerləmə nöqtələrini qeyd etmək;
 • Texniki pasportlarda müvafiq QPS buraxıcılıq qabiliyyəti haqqında məlumatın qeyd etmək;
 • Texniki pasportlarda müvafiq QPS giriş -çıxış təzyiqlərini qeyd etmək;
 • Texniki pasportlarda müvafiq QPS magistral kəmərlərinə qoşulma yeri haqqında məlumat almaq;
 • Texniki pasportlarda müvafiq QPS sərhəd bölgülərini aparmaq;
 • Texniki pasportlarda ölçü sistemiləri (termometr, manometr, təzyiq düşgüsünü ölçənlər, avtomatika, siqnal vericilər) haqqında məlumat və xarakteristikalarını qeyd etmək;
 • Texniki pasportlarda əsas sistemlər və qurğular haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Texniki pasportlarda müvafiq avadanlıq və qurğuların sxemlərini hazırlamaq;
 • Texniki pasportların hazırlamaq və şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Tədbirlər planlarının hazırlamaq üçün müvafiq sahələrdə təmirə ehtiyacı öyrənmək;
 • Təmir olunacaq hissə haqqında məlumatları toplamaq (uzunluğu, diametri, çəkiliş növü, işçi təzyiqi və lahiyə təzyiqi);
 • Tədbirlər planlarının il üzrə qrafiklərə bölmək;
 • Təmir işlərində məsul icraçıları təyin etmək;
 • Layihə smeta sənədləri haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Görüləcək işlərin həcmi haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Tələb olunacaq mal-material haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • İşlərin hansı təşkilat üzrə icra etmək haqqında məlumatı qeyd etmək;
 • Tələb olunan texnika vasitələri haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Tədbirlər planının şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Cari və planlı təmir işlərinin icrası üçün lazım olan mal -materialların sifariş siyahısının hazırlamaq və şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Cari və planlı təmir işlərinin icrası üçün lazım olan mal-materialları bölüşdürmək;
 • Təmirə sərf olunmuş mal-materialları akta əsasən yoxlamaq;
 • İlkin baxış aktını tərtib etmək;
 • Qüsur aktını tərtib etmək;
 • Sınaq aktını tərtib etmək;
 • İstismara qəbul aktını tərtib etmək;
 • Obyektə baxış aktının nəticəsi barədə akt tərtib etmək;
 • Qaynaq işləri jurnalını hazırlamaq;
 • Quraşdırılma işlərinin jurnalının hazırlamaq və görülmüş işin yeni sxemini hazırlamaq;
 • Hazırlanmış sənədləri şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Silinmə aktlarına əsasən PM və PS modullarında silgiləri aparmaq;
 • Tədbirlər planlarının hazırlamaq üçün müvafiq sahələrdə təmirə ehtiyacı öyrənmək;
 • Təmir olunacaq hissə haqqında məlumatları toplamaq (uzunluğu, diametri, çəkiliş növü, işçi təzyiqi və lahiyə təzyiqi);
 • Tədbirlər planlarını il üzrə qrafiklərə bölmək;
 • Təmir işlərində məsul icraçıları təyin etmək;
 • Layihə smeta sənədləri haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Görüləcək işlərin həcmi haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Tələb olunacaq mal-material haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • İşlərin hansı təşkilat üzrə icra etmək haqqında məlumatı qeyd etmək;
 • Tələb olunan texnika vasitələri haqqında məlumatları qeyd etmək;
 • Tədbirlər planını şöbə rəhbərliyinə təqdim etmək;
 • Təbii qazın qəbulu,istifadəsi,nəqli,satışı və paylamaqna dair hesabatı aparmaq;
 • Daraldıcı qurğuların qazın parametrlərinə uyğun seçməknə, cihazların vaxtnda kalibirləşməsinə,dövlət yoxlamasından keçirməknə və qazın keyfiyyət göstəricilərinin cihazların yaddaşına vaxtında və düzgün daxil etməknə nəzarət etmək;
 • QPS-da sayğacların “Alarm” vəziyyətinə düşməməsi ücün sayğacların giriş təzyiqini daim nəzarətdə saxlanmaq və rejimləri gündəlik götürmək;
 • Payız-qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar tədbirlər proqramını hazırlamaq, görüləcək işlərə nəzarət etmək və sənədləşməni aparmaq;
 • Daxil olan sənədləri araşdırmaq və müvafiq qaydada icra etmək;
 • İstehsalat İşlərin vaxtında yerinə yetirməkndə icrası zamanı texniki sənədləşdirməni aparmaq;
 • Ağdaşl MQKS-nin qaz təsərrüfatının pasportunu hazırlamaq;
 • Gündəlik kargüzarlıq işlərini görmək;
 • İstismara olan ölçü vasitələrini dövrü yoxlamadan keçirmək, siyahılaşdırmaq, Qİİ-nə təqdim etmək;
 • Qaz kəmərlərinin digər obyeklərlə kəsişən yerlərin CPS kordinatlarını götürmək, Qİİ-nə təqdim etmək;
 • Quraşdırılmış qurğu və avadanlıqların silinmələrini aparılmasına nəzarət etmək;
 • Xidmətləri lazım olan sənədlərlə təmin etmək;
 • İstismarda olan qurğu və avadanlıqlar üçün tərtib olunmuş təmir qrafikində nəzərdə tutulmuş işlərin görülməsinə nəzarət etmək;
 • “Azəriqaz” İB-nin Regional Qaz İstismar İdarələrinə təhvil verilmiş qazın uçotunu dəqiqləşdmək üçün Səlyan, Ağsu RQİİ-də aktları rəsmiləşdirmək;
 • Xidmətlər tərəfindən quraşdırmaq tələb olunan mal-materialın parametrlərinə uyğun seçilməsini dəqiqləşdirmək;
 • Qİİ-nin MQKS-də 3 aydan bir keçirilən istehsalat müşavirəsinə hsesabatları və slaydı hazırlamaq (Sahənin 3 aylıq fəaliyyəti və keçən ilin dövrü haqqında məlumatlar);
 • Əməyin mühafizəsi, əməyin sağlamlığı, əməyin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etmək.

 

Xüsusi tələblər

 

 • Ali bakalavr Müvafiq sahə üzrə
 • Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Detallara diqqət
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Öyrənmə qabiliyyəti
 • Peşəkarlıq
 • Şifahi özünüifadə
 • Yazılı özünüifadə
 • Səriştəlik və digər tələblər
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft PowerPoint
 • SAP PM
 • SAP PS
 • OpenText
 • Məşəl təs.texnol.proseslərin id.edilməsi
 • İstehsalat proseslərinin idarə edilməsi
 • Əməyin mühafizəsi
 • Əməyin sağlamlığı
 • Əməyin təhlükəsizliyi
 • Əmək şərаitinin normallaşdırılması
 • Sanitariya-gigiyena
 • Ətraf mühitin qorunması
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
 • Qaz təhlükəli işlərə nəzarət edilməsi
 • Qaz təhlükəli obyekt. baxış keçirilməsi
 • Magistral qaz kəmərlərinin istismarı
 • Qazpaylayıcı stansiyaların istismarı
 • Fəaliyyəti tənz. daxili normativ sənəd.
 • Qaz təhlükəli obyektlərə baxış keçirilməsini;
 • Qaz təhlükəli işlərə nəzarət etməyi;
 • Magistral qaz kəmərlərini istismarı qaydalarını;
 • Qazpaylayıcı stansiyaları istismarı qaydalarını;
 • Fəaliyyəti tənzimləyən daxili normativ sənədlərdən istifadə qaydalarını;
 • Əməyin mühafizəsi, əməyin sağlamlığı, əməyin təhlükəsizliyi qaydalarını;
 • Əmək şərаitinin normallaşdırılması və sanitariya-gigiyenı qaydalarını;
 • İş növləri və peşələr üzrə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası təlimatlarını;
 • Ətraf mühitin qorunması qaydalarını;
 • İstehsal proseslərin idarə edilməsi qaydalarını;
 • Texnoloji proseslərin idarə edilməsi qaydaları;
 •  Fəaliyyəti tənzimləyən daxili normativ sənədləri.

 

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər