3 C
Baku
Sunday, March 3, 2024

Mühasib (Lənkəran rayonu, İqtisadiyyat və uçot şöbəsi) – SOCAR

0
Mühasib (Lənkəran rayonu, İqtisadiyyat və uçot şöbəsi) – SOCAR
Bakı
02.06.2023

Vakansiyanın təsviri

 • Uzunmüddətli və qısamüddətli aktivlərin, kapital və öhdəliklərin uçotunu aparmaq;
 • Gəlir və xərcləri hesabat dövrünə düzgün aid etmək;
 • Mal-materialların mədaxil və məxaricinin sənədləşdirilməsini qüvvədə olanqanunvericiliyə uyğun olaraq aparmaq;
 •  İdarə üzrə mal-materialların analitik uçotunu və hərəkətinin qeydiyyatını aparmaq;
 • Anbarda olan mal-material qalıqlarını yoxlamaq və çatışmazlıqlar haqqında tədbirlər görmək;
 • Yerli uçotda mal-materialların mədaxil və məxaric uçotunu aparmaq;
 • Təsərrüfat daxili ehtiyatların aşkara çıxarılması və səfərbər edilməsi məqsədilə İdarənin maliyyə fəaliyyətinin iqtisadi təhlilini həyata keçirmək;
 • Daxil olan pul vəsaitlərinin, əmtəə-material dəyərlilərinin tam uçotunun təşkil edilməsini, həmçinin onların hərəkəti ilə bağlı əməliyyatların uçotda vaxtında əks etdirilməsini təmin etmək;
 • Maddi dəyərlilərin qəbulu və buraxılışının rəsmiləşdirilməsi üzrə müəyyən olunmuş qaydalara riayət edilməsini təşkil etmək, əmlak və öhdəliklərin inventarizasiyası qaydalarına riayət etmək;
 • Müvafiq sənədlərin qorunması, onların müəyyən olunmuş qaydada rəsmiləşdirilməsi və arxivə təhvil verilməsini təmin etmək;
 • İdarəetmə aparatı və xidmətlər üzrə əsas vəsaitlərin sistemdə və yerli uçotda hesabatını aparmaq;
 • Pul vəsaitlərinin, əmtəə-material dəyərlilərinin çatışmazlığı və mənimsənilməsi ilə əlaqədar materialların rəsmiləşdirilməsində iştirak etmək və yazılı şəkildə rəhbərliyə məlumat təqdim etmək;
 • İdarə üzrə təbii qazın satışının və ödənişlərinin hər bir iştirakçı üzrə uçotunun tam və dürüst şəkildə aparılmasını təmin etmək;
 • Yaranmış debitor borcların vaxtlı-vaxtında yığılmasına nəzarət etmək;
 • İdarəetmə aparatı və inzibati rayonlar üzrə xidmətlərdə görülmüş iş və xidmətlərə görə daxil olan aktları , VHF və hesab fakturaları araşdırmaq,
 • İstehsal və tədavül xərclərinin, smeta xərclərinin icrasının, məhsul, iş, xidmət satışının, tikinti, quraşdırma və sair işlərin dəqiq uçotunun aparılmasını həyata keçirmək;
 • Müəyyən olunmuş müddətlərdə debitor borclarının alınmasını və kreditor borclarının ödənilməsini, ümidsiz və şübhəli borcların və digər itkilərin müvafiq qaydada silinməsini təmin etmək;
 • Hesabat tərtib etmək üçün uçotun müxtəlif sahələri üzrə məlumat hazırlamaq;
 • İşçilərə pul vəsaitinin ödənilməsi üzrə digər ödəniş cədvəllərini hazırlamaq;
 • Təsdiq оlunmuş ştat cədvəlinə, iş vaxtının uçotu tabellərinə uyğun оlaraq işçilərə əmək haqqının və ödənişlərin ödənilməsini həyata kеçirmək;
 • İşçilərin əmək haqlarından və göstərilən хidmətlərdən gəlir vеrgisini, sоsial sığоrta ayırmalarını və digər tutulmaları qüvvədə оlan qanunvеriciliyə uyğun оlaraq düzgün həyata kеçirmək;
 • Əmək haqqından ödənişlərin köçürülməsi üçün bank sənədlərini hazırlamaq;
 • Sosial sığorta və məşğulluq fonduna nəzərdə tutulmuş hesabatları təqdim etmək;
 • Ezamiyyətə gedən işçilərlə hesablaşmaların uçotunu müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq həyata keçirmək.

Xüsusi tələblər

 • Ali bakalavr Müvafiq sahə üzrə
 • Məsuliyyət
 • Nizam-intizam
 • Dürüstlük
 • Etik davranış
 • Şifahi özünüifadə
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Word
 • Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsini;
 • Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsini;
 • Azərbaycan Respublikasının “Mühasibat uçotu haqqında qanunu”nu;
 • “Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”ı.
 • Əmək haqqı: 888 AZN

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaMühasib