-1 C
Baku
Thursday, February 9, 2023

Rayon mühəndisi (Şirvan şəhəri) – SOCAR

0
Rayon mühəndisi (Şirvan şəhəri) – SOCAR
Şirvan
06.08.2021

Vəzifə haqqında məlumat
Vakansiyanın adı Rayon mühəndisi (Şirvan şəhəri)
Elanın bitmə tarixi 09.08.2021
Keçid kodu 06330/2021 EXT
Müəssisə, Təşkilat SOCAR
Struktur vahidi 2 saylı profilaktika dəstəsi
Ştat vəzifəsinin adı rayon mühəndisi
Struktur vahidinin ünvanı Şirvan şəhəri
Şəhər/rayon Şirvan şəhəri
Müqavilənin növü Müddətli
Əməyin ödənilmə dərəcəsi 13
Əmək haqqı 1120.00 azn/aylıq
işçiyə iş şəraitinə uyğun vəzifə maaşının 20%-i miqdarında 224 manat
məbləğində rayon əmsalı ödəniləcək.

Əlavə məlumat
İş şəraiti Quruda
İş rejimi Tam iş vaxtı (həftədə 40 saat)
işçi öz əmək funksiyasının icrası ilə bağlı Şirvan şəhəri, “Karasu” Əməliyyat
Şirkətinin obyektlərinə təhkim olunacaq.
Əlavə məlumat
Yataqxana Təmin olunmur
İş yerinə çatdırılma Təmin olunmur
Sığorta Tibbi, Həyat
● İstismarda olan quyuağzı avadanlıqlara və onun ətrafındakı əraziyə baxışı
keçirilmək;
● Obyektlərin fontan təhlükəsizliyinə aid materiallarla (fotostendlər,
plakatlar) təmin olunmasına nəzarət etmək;
● Obyektlərin «TT vəziyyətinin yoxlanılması» jurnalında nöqsanlar barədə
qeydlərin aparılması və icrasına nəzarət etmək, «GÖSTƏRİŞ» və
«QADAĞAN» vermək ;
● İlkin yanğın söndürmə vasitələrinin işə hazırlığının, eləcədə şəxsi heyətin
onlardan istifadə etmə bacarıqlarının yoxlamaq;
● Fərdi xilasetmə vasitələrinin işə hazırlığının, eləcə də şəxsi heyətin
onlardan istifadə etmə bacarıqlarını yoxlamaq;
● Quyuların əsaslı və cari təmir işlərinə, qazma quyularına nəzarət etmək;
● Fontan, həyəcan təlim-məşqlərinin keçirmək, fəhlə və mühəndis texniki
işçilərin fontan təhlükəsizliyi barədə təlimatlandırılmaq və biliyinin
yoxlamaq, görülən işlər barədə rəhbərliyə mütəmadi olaraq məlumatlar
vermək;
● Quyuların tikintisində, istismarında və əsaslı təmiri işlərinin aparılması
prossesində iş icraçılarına müvafiq “Göstəriş”, “İcazə”, “Qadağanlar”
vermək;
● Quyuağzı avadanlığa baxış keçirmək, quyuağzının təsdiq olunmuş sxemə
uyğun yığılmasına nəzarət etmək, kipliyə yoxlanmasında iştirak etmək;
● Quyuların qazılmasının geoloji texniki göstərişə uyğunluğuna və obyektə
ehtiyat qazma məhlulunun (gil məhlulu) olmasına nəzarət etmək;
● Obyektlərin fontan təhlükəsizliyinin, işə hazırlıq vəziyyətinin müayinəsi və
ehtiyat gil məhlulu ilə təmin olunmasının yoxlamaq;
● Qəza planşaybasının olmasına, iş planına uyğun işlərin aparılmasına
nəzarət etmək və obyektə quraşdırılacaq quyuağzı avadanlıqların
pasportlarını, qəza xüsusi fənsin (plaşayba) pasportunu yoxlamaq;
● Obyektə quraşdırılacaq quyuağzı avadanlıqların stentdə sınağının müayinə
aktının yoxlamaq, quyuağzı avadanlıqların sxemə uyğun yığılması, rabitə
Vəzifə öhdəlikləri (funksiyalar)
vasitəlri, yanğın əleyhinə və qaz təhlükəsizliyi işlərinə baxış keçirmək,
obyektlərdə görüləcək işlərə icazələr vermək, görülən işlər barədə
hesabatların tərtib etmək;
● Obyekti kompleks yoxlamaq, texniki sənədlərin yoxlamaq, fontan
armaturunun dördboğazına, dördboğazın çıxış xətlərinə, kəmər başlığına,
qəza planşaybasına, çəki indikatoruna, qaldırıcı qurğulara və aqreqatlara,
“tullanış” üzrə həyəcan təlim cədvəlinə və təlim məşqin qeydiyyatı jurnalına
baxış keçirmək;
● Əksklapanların kipliyə yoxlanılması aktının, əsaslı və yeraltı təmir aparılan
zaman quyuları, İstismar fondunda olan quyuları, preventor və texnoloji
avadanlıqların mövcud qaydalara və təsdiq olunmuş sxemlərə uyğun olaraq,
texnoloji kommunikasiyaların və quyuağzı avadanlıqların quraşdırılma
keyfiyyətini müayinə etmək;
● Əvvəllər verilmiş “Göstəriş” və “Qadağan”da göstərilən irad və təkliflərin
vaxtlı-vaxtında düzgün yerinə yetirilməsinə nəzarət etmək;
● Obyektlərdə quraşdırılmış quyuağzı preventor və avadanlıqlarının, eləcə
də qeyri –standart elementlərin ölçüləri göstərilmiş faktiki quraşdırma və
birləşdirmə sxemlərinin varlığını yoxlamaq;
● İstismar zamanı quyuağzı avadanlıqların mövcud qayda əsasında
proflaktik müayinədən keçirmək;
● Neft, qaz və su təzahürlərinin, idarə olunmayan açıq fontan və qəzaların
qarşısının alınmasında tədbirlərin vaxtında görülməsi üçün, müəyyən
edilmiş lazımi texnoloji avadanlıqların, materialların və ehtiyatların varlığını
yoxlamaq;
● Obyektlərdə müəssisələr arası və ya müəssisə daxili etibarlı, davamlı, ya
da radiorabitə əlaqəsinin yoxlamaq;
● Yanğın və qaz partlayışı təhlükəsi gözlənilən obyektlərdə, keçidlərin, işçi
yerlərin və meydançaların yanğın təhlükəsizliyinin təmin etmək;
● Gün ərzində görülüm işlər haqqında məlumatı şifahi olaraq bildirmək;
● Görülmüş işlər haqqında aylıq hesabatı hazırlamaq və rəhbərliyə təqdim
etmək;
● İş yerini təmiz saxlanılması, tullantıların idarəedilməsi proseduruna riayət
etmək ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq;
● Rəhbərliyin tapşırıq və göstərişlərinin yerinə yetirmək, işin səmərəli təşkili
üçün rəhbərliyə mütamadi olaraq məlumat vermək;
● İş yerinin sanitar-gigiyena normalarına uyğun saxlanmasına riayət etmək;
● Opentext sistemi, WORD və EXCEL proqramlarında sənədlərdə baş verən
problemlərin aradan qaldırmaq;
● Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, sanitariya və yanğından
mühafizənin norma və qayda tələblərinə riayət etmək.

Tələblər
Vətəndaşlıq Azərbaycan
Tələb edilən təhsil
Təhsil pilləsi Təhsil əhatəsi
Ali bakalavr Müvafiq istiqamət üzrə
Tələb edilən iş stajı
Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir
Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 10 İl / Müvafiq sahə üzrə 10 il müvafiq sahə üzrə mütəxəssis
vəzifələrində iş stajı tələb olunur.
Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 2 İl / Müvafiq sahə üzrə 2 il bir alt dərəcəli mütəxəssis
vəzifəsində iş stajı tələb olunur.

Sertifikat tələbləri
4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
Səriştəlik və digər tələblər
Detallara diqqət
Dürüstlük
Etik davranış
Məsuliyyət
Nizam-intizam
Öyrənmə qabiliyyəti
Peşəkarlıq
Şifahi özünüifadə
Yazılı özünüifadə
Microsoft Excel
Microsoft Word
Microsoft Outlook
İş növləri və peşələr üzrə ƏMTT təlimat.
Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
Dağmədənxilaset. işləri üzr profilaktika
Fəaliyyəti tənz. dax. normativ sənədlər

Bilməlidir
● “Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarə Etmə sistemini”;
● Qazmada, istismarda texnoloji prosseslərin yerinə yetirilməsinin əsaslarını:,
● Fontan təhlükəsizliyi üzrə işlərin aparılması qaydalarını;
● Quyuağzı avadanlıqların iş prinsiplərini;
● Əməyin mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikası, istehsalat sanitariyası, yanğından mühafizənin norma və qaydalarını.

Müraciət linki

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər
X