23 C
Baku
Friday, April 19, 2024

Texniki Xidmət üzrə Mühəndis – SOCAR Polymer

0
Texniki Xidmət üzrə Mühəndis – SOCAR Polymer
21.01.2020

VƏZİFƏ HAQQINDA MƏLUMATLAR

Vəzifə: Texniki Xidmət üzrə Mühəndis
Şöbə: Mühəndislik və Texniki Xidmət
İş yeri: Sumqayıt

VƏZİFƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

• Texniki xidmətin qiymətləndirilməsi üzrə təkbaşına məsul şəxs (SPA) qismində fəaliyyət göstərmək, müəyyənləşdirilmiş boşluqları aradan qaldırmaq üçün boşluqların qiymətləndirilməsi və texniki işlənmə planını tərtib etmək, işin icra gedişini izləmək;
• Kənar tərəfinhəyata keçirdiyi təhlükəsizlik, texniki və istismar auditi iləəlaqədar texniki xidmət üzrə təkbaşına məsul şəxs (SPA) qismində fəaliyyət göstərmək, boşluqların müəyyənləşdirilməsinə və aradan qaldırılmasına görə cavabdehlik daşımaq;
• Texniki xidmət üzrə iş planlarının, prosedurların və tapşırıqların işlənib hazırlanması, nəzərdən keçirilməsi və CMMS sisteminə daxil edilməsinə görə məsuliyyət daşımaq;
• İstismar /texniki xidmət üzrə ehtiyat hissələrininbütün min/maksehtiyat səviyyəsinə nəzarət etmək;
• Ticarət və ya sənaye sahələrinin əlaqələndirilməsi ilə qısa, orta və uzunmüddətli texniki xidmət planlarını və qrafiklərini işləyib hazırlamaq və onların icrasına təminat vermək;
• Tamamlanma və avadanlıqların qəza təmirindən əldə olunan təcrübəni profilaktik texniki xidmət cədvəllərinə və lazım gəldikdə, plandankənar texniki xidmətə daxil etmək;
• Fəaliyyətin optimallaşdırıldığına, avadanlıqların etibarlılığının və icra göstəricilərinin təkmilləşdirildiyinə təminat vermək üçün profilaktik texniki xidmət cədvəlinin məzmununun düzgünlüyünü nəzərdən keçirmək;
• Əsas vəsaitlər üzrə bütün biznes risklərinin idarə olunduğu Texniki İcra Zəmanətini təqdim etmək;
• Dəyişən ehtiyacları yerinə yetirmək üçün lazımi qurğu və ya prosedur modifikasiyalarına dəstək göstərmək və cüzi qurğu modifikasiyalarıüçün iş üzrə məsul şəxs qismində fəaliyyət göstərmək;
• Texniki xidmət tədbirlərinin işlənib hazırlanmasına və təkmilləşdirilməsinə töhfə vermək;
• Ümumi texniki xidmət strategiyalarının işlənib hazırlanmasına töhfə vermək;
• Layihələrdə bütün texniki xidmət aspektlərini idarə etmək və onları həyata keçirmək;
• Podratçılar və təchizatçılar üçün texniki xidmət strategiyası planlarını nəzərdən keçirmək, təkmilləşdirmək və təsdiq etmək;
• Texniki xidmət vasitələri, xüsusi alətlər və texniki xidmət üzrə sərfiyyat materiallarının saxlanılması və izlənilməsinə görə məsuliyyət daşımaq;
• Avadanlıqların tarixçəsinə aid məlumatlarının qorunub saxlanılmasına görə məsuliyyət daşımaq.

VƏZİFƏYƏ OLAN TƏLƏBLƏR

Funksional

• Sənaye avadanlıqları və onların hissələrinə barədə barədə dərin anlayışa malik olmaq;
• Texniki xidmət proqramları və onların SAP PM-ə inteqrasiyası barədə güclü biliyə malik olmaq;
• Sərbəst surətdə, habelə müxtəlif sahələr ilə (yəni, nəzarət-ölçü cihazları və nəzarət-idarəetmə, texnoloji proses, mexanika və etibarlılıq və s.) qarşılıqlıəlaqə zamanı kollektivin tərkibində işləmək bacarığına malik olmaq;
• Təshihedici, proqnozlaşdırıcı və qabaqlayıcı texniki xidmət strategiyalarının praktiki tətbiqi barədə arzuolunan biliyə malik olmaq;
• Təmir, texniki baxış vəəsaslı təmir zamanı işlədilən alətlərin və metodların istifadəsi barədə biliyə və təcrübəyə malik olmaq;
• Yüksək enerji tutumuna malik elektrik avadanlıqları ilə işləyərkən tətbiq olunan texniki təhlükəsizlik tədbirləri barədə təsəvvürə malik olmaq;
• Nasazlığın xarakteri, onların araşdırılması və hesabatlılıq barədə məlumatlı olmaq.

Davranış

• Mükəmməl təhlil bacarıqlarına malik olmaq;
• Texniki bilikləri aydın və başa düşülən tərzdə çatdırmaq bacarığına malik olmaq.

Təhsil və təcrübə

• Texniki xidmət və ya oxşar sahədə bakalavr dərəcəsinə malik olmaq;
• Minimum 7-10 il sənaye təcrübəsinə malik olmaq;
• Azərbaycan, rus və texniki ingilis dillərində səlis danışıq və yazı bacarıqlarına malik olmaq.

MÜRACİƏT PROSEDURU

Maraqlanan namizədlər aşağıdakı linkə daxil olub müraciət formasını doldurmalıdırlar:
https://socarpolymer.az/az/career/experienced-professionals/

Bu vakansiya Azərbaycan vətəndaşlarına və ya Azərbaycanda daimi yaşamaq hüququna malik olan şəxslərə şamil edilir. Bütün münasib müraciətlər heç bir ayrı-seçkilik olmadan bərabər imkanlar əsasında nəzərdən keçiriləcək və qiymətləndiriləcəkdir.

Son müraciət tarixi: 21 Fevral 2020-ci il

 

POSITION DETAILS

Title: Maintenance Engineer
Department: Engineering & Maintenance
Location: Sumgait

JOB DUTIES

• SPA for Maintenance Assessment, perform gap assessment and development plan to complete identified gaps, track progress;
• Maintenance SPA(Single-Point-of-Accountability)for Safety, technical and Operation Audit conducted by external party, accountable for gap identification and closure;
• Responsible for development, review and input into CMMS maintenance job plans, procedures and task.
• Oversees overall min/max stock level of the ops/maintenance spares
• Develops the short, medium and long-term maintenance plans and schedules with the coordination of business lines and ensure implementation of them;
• Incorporates close-out and lessons learned from breakdown maintenance into preventive maintenance routines and corrective maintenance where required;
• Reviews PMR content for correctness to ensure activity optimized and reliability and performance of equipment is improved;
• Provides Technical Performance Assurance that overall asset Business Risks are being managed;
• Supports plant or procedural modifications needed to meet the changing needs and acts as job officer for minor plant modifications;
• Contributes to development and improvement of maintenance performance measures;
• Contributes to development of generic maintenance strategies;
• Manages all maintenance aspects in projects and implements them;
• Reviews, improves and approves maintenance strategy plans for contractors and vendors;
• Responsible for custodianship and tracking of maintenance tools, special tools and maintenance consumables
• Responsible for maintaining equipment history data.

REQUIREMENTS

Functional

• Solid understanding of industrial equipment and their parts;
• Strong knowledge of maintenance programs and their integration into SAP PM;
• Ability to work independently, but also as part of a team when interfacing with various disciplines (i.e. Instrumentation and control, process, mechanical and reliability etc.);
• Good knowledge about practical application of Corrective, Predictive and Preventive maintenance strategies;
• Knowledge and experience about the usage of tools and techniques used in repair, inspection and overhaul;
• Understanding safety precautions involved while working high powerful electrical equipment;
• Awareness about failure mechanism, their investigation and reporting

Behavioral

• Good analytical skills;
• Ability to communicate technical knowledge in a clear and understandable manner.

Education and experience

• Bachelor’s degree in Maintenance or equivalent;
• Minimum 7 – 10 years of industrial experience;
• Fluency in Azerbaijani, Russian and technical English.

APPLICATION PROCEDURE

Interested candidates should follow the link below:
https://socarpolymer.az/en/career/experienced-professionals/

The above vacancy is addressed to nationals of Azerbaijan or with permanent residency in Azerbaijan. All eligible applications for the advertised post will be assessed and given equal opportunities.

Application closing date: February 21, 2020

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDigər şirkətlər