Avropa İqtisadi Bölgəsi

Avropa İqtisadi Bölgəsi (AİB) 1994-cü ildə yanvarın 1-də təsis edilmişdir, beləliklə Avropa Birliyinə üzv olmayan ölkələr belə ümumi Avropa bazarına qoşulmaq şansını əldə etmiş oldular.

Avropa Birliyi ölkələrindən əlavə, AİB-ə Avropa Azad Ticarət Birliyinin üç ölkəsi daxildir: İslandiya, Norveç və Lixtenşteyn. 2005-ci il referendumunda İsveçrə vətəndaşları Şengen sazişinə qoşulmaq və AİB-dən çıxmaq üçün ölkənin lehinə səsə verdilər.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

Avropa İqtisadi Bölgəsinə daxil olan ölkələr aşağıdakı razılaşmalara imza atıblar:

– mal və xidmətlərin sərbəst ticarəti;

– əmək ehtiyatlarının sərbəst hərəkəti;

– kapitalın sərbəst hərəkəti;

Bundan əlavə, AİB ölkələri sosial siyasət, istehlakçıların müdafiəsi, ətraf mühitin qorunması, şirkətlərin tənzimlənməsi və statistika sahəsindəki milli qanunvericiliklərini AB ölkələrinin normalarına tam uyğunlaşdırmağa borcludurlar.

AİB özündə aşağıdakı strukturları birləşdirir:

– şura – qərar qəbul edən ali orqan;

– fikir mübadiləsi və qərar qəbuletmə orqanı olan birgə komitə;

– məsləhət komitəsi;

– birgə parlament komitəsi;