Dövriyyə vəsaitlərinin dönərliliyi (turnover working assets)

  Dövriyyə vəsaitlərinin (aktivlərin) dönərliliyi – təşkilatın təhlil edilən dövr ərzində orta hədlə mövcud dövriyyə vəsaitləri qalığından neçə dəfə istifadə etdiyini göstərir. Mühasibatlıq balansına əsasən, dövriyyə aktivlərinə bunlar aiddir: ehtiyatlar, pul vəsaitləri, qısamüddətli maliyyə yatırımları və qısamüddətli debitor borcları. Göstərici dövriyyə vəsaitlərinin təşkilatın ümumi aktivlərində payını və onlardan istifadənin effektivliyini xarakterizə edir. Eyni zamanda, istehsalat tsiklinin sahə xüsusiyyətləri də onun payına düşür.

  Hesablanması:

  Dövriyyə aktivlərinin dönərlilik düsturu aşağıdakı kimidir:

  Dövriyyə vəsaitlərinin dönərliliyi = Gəlir/ Dövriyyə aktivləri

  Bununla belə, dövriyyə aktivləri təhlil edilən dövrün əvvəli və yaxud sonu deyil, ortaillik qalıq kimi götürülür.

  Dönərlilik əmsalı ilə yanaşı tez-tez dönərlilik göstəricisi günlərdə hesablanır.

  Dövriyyə vəsaitlərinin dönərliliyi günlərdə = 365 / Dövriyyə vəsaitlərinin dönərliliyi əmsalı

  Dövriyyə aktivlərinin dönərliliyi də daxil olmaqla, dönərlilik göstəriciləri üçün ümumi qəbul edilmiş normativlər mövcud deyil. Onları ya dinamikdə, ya da sahənin analoji müəssisələri ilə müqayisədə təhlil edirlər. Həddindən artıq aşağı dərəcəli əmsal dövriyyə vəsaitlərinin həddindən artıq toplanmasını göstərir.

   


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  24 saat işləyən filiallar 24 saat işləyən exchangelər Şənbə günü işləyən bank filialları