EBITDARM

  EBITDARM (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, Rent and Management fees) – təşkilatın faizlərin, vergilərin, amortizasiya və icarə ödənişləri hesablanmazdan əvvəlki maliyyə nəticələrinin göstəricisidir.

  Bu göstərici mahiyyət etibarilə EBITDA göstəricisinə oxşardır. Lakin EBITDA-dan fərqli olaraq, burada təşkilata məxus olmayan, yəni icarəyə götürülmüş əmlak da nəzərə alınır.

  Bakıda Rəqəmsal transformasiyaya aid master-class keçiriləcək

  Hesablanma düsturu:

  EBITDARM = Mənfəət – Ödəniləcək faizlər – Gəlir vergisi – Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası – Əsas vəsaitlərin icarə xərcləri

  Adətən EBITDARM göstəricisindən əsas vəsaitlərin icarə xərcləri əhəmiyyətli bir hissəni təşkil etdiyi sahələrdə (məsələn, mehmanxana işində adətən bina bütünlükdə istifadəyə verilir) istifadə olunur.


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  24 saat işləyən filiallar 24 saat işləyən exchangelər Şənbə günü işləyən bank filialları