EBITDARM

  0

  EBITDARM (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, Rent and Management fees) – təşkilatın faizlərin, vergilərin, amortizasiya və icarə ödənişləri hesablanmazdan əvvəlki maliyyə nəticələrinin göstəricisidir.

  Bu göstərici mahiyyət etibarilə EBITDA göstəricisinə oxşardır. Lakin EBITDA-dan fərqli olaraq, burada təşkilata məxus olmayan, yəni icarəyə götürülmüş əmlak da nəzərə alınır.


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Hesablanma düsturu:

  EBITDARM = Mənfəət – Ödəniləcək faizlər – Gəlir vergisi – Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası – Əsas vəsaitlərin icarə xərcləri

  Adətən EBITDARM göstəricisindən əsas vəsaitlərin icarə xərcləri əhəmiyyətli bir hissəni təşkil etdiyi sahələrdə (məsələn, mehmanxana işində adətən bina bütünlükdə istifadəyə verilir) istifadə olunur.