Exceldə PROPER funksiyası

  0

  Excel sənədləri ilə işləyərkən kiçik olan hərflərin ancaq baş hərflərini böyüklə yazmaq zərurəti yaranır. Bunun üçün PROPER funksiyasından istifadə edilir.

  Sintaksisi: =PROPER(mətn) kimidir.


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Aşağıdakı misalda “bilik paylashdiqca artar” sözünüb baş hərflərini bu funksiyanın köməkliyi ilə böyük hərflə yazaq.