Exceldə DAYS funksiyası

  0

  Exceldə iki tarix arasında gün sayını hesablamaq üçün DAYS funskiyasından istifadə edilir.

  Funksiyanın sintaksisi =DAYS(Bitmə tarixi;Başlama tarixi) şəklindədir.


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Aşağıdakı misala diqqət yetirək. Fərz edək ki, 05.08.2015 tarixi ilə 05.02.2015 tarixi arasındakı gün sayını tapmaq zərurəti yaranıb. Bunun üçün DAYS funksiyasından istifadə edək.

  Şəkildən də göründüyü kimi qeyd edilən iki tarix arasında 181 gün olduğunu tapmış olduq.

  Innab