Reaction nədir?

  0

  Qiymətli kağızın dəyərinin hərəkətində dönüşdür. Reaksiya çox vaxt qiymətli kağızların dəyərinin aşağı istiqamətli hərəkəti ilə bağlı olur, çünki bu halda  investorlar aksiyaları satır və ya satınalmanın həcmini əhəmiyyətli dərəcədə azaldırlar.

  Reaksiyalar əksər hallardan “yumşaq” olurlar və qiymətlərin bir az azalmasına və ya artmasına gətirib çıxarır. Reaksiya korreksiyaya bənzəsə də, daha az intensivliyi ilə fərqlənir.


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  Reaction terminin izahı

  Reaksiyalar, bir qayda olaraq, bazarda tarazlığı təmin edən müsbət hadisələr kimi qiymətləndirilir, çünki qiymətlərdəki sonsuz artım inflyasiyaya və ya şirkət gözləntilərə cavab verməsə qiymətlərin daha çox aşağı düşməsinə səbəb ola bilər.

  Reaksiyanın iki tipi fərqləndirilir:

  • Reaction low

  İkili pik nöqtəsi olan zaman texniki məqsədlər dəyərin və onun birinci pik nöqtəsi ilə dibin səviyyəsindən edilən sıçrayış hesabına reaksiya dibi arasındakı qiymət fərqini çıxılmaqla hesablanır.

  • Reaction high

  İkinci tərif reaksiya pikini ifadə edir. Bu reaksiya aralıq zirvənin əmələ gəldiyi halda əmələ gəlir.