Risk averse

    0

    “Risk averse” olan şəxs şəxs iki eyni gəlirlililiyi gözlənilən  layihədən (ancaq fərqli risklilik dərəcəsi olan) daha az riskli olanı olanı seçənə deyilir.

    Bu tip adamlar risk götürməyə meyilli olmurlar.


    Kredit müraciəti

    Sizin müraciətiniz banka göndərildi.