Vahid məbləğin bugünkü dəyəri (PV)

  0

  Vahid məbləğin bugünkü dəyəri, gələcəkdə bizə vəd edilən pulun bu günki dəyəri haqqında məlumat verən konsepsiyadır. Aşağıdakı düstürla hesablanır:

  PV = FV * (1+ i) -n


  Kredit müraciəti

  Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

  PV – bugünkü dəyər

  FV – gələcək dəyər

  i – faiz dərəcəsi

  n – dövr, müddət

   

  Misal: əgər 5 il sonra bizə 161.051 AZN pul lazımdırsa, bankın faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və faizlərin illik hesablandığını nəzərə alsaq, bu gün bizə nə qədər depozit yatırmaq lazımdır:

  FV = 161.051

  i = 10% və ya 0.1

  n = 5

  PV = ?

  PV = 161.051 * (1+ 0.1) -5 = 100

  Bizim haqqında danışdığımız bugünki dəyər faiz illik hesablanmaq şərtilə idi. Bəs faiz rüblük və ya dəvamlı hesablandıqda bugünki dəyər nə cür tapılacaq? Gəlin bunlara tək-tək izah verək:

  Vahid məbləğin bugünki dəyəri (faiz rüblük hesablandıqda)

  Misal: əgər 5 il sonra bizə 161.051 AZN pul lazımdırsa, bankın faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və faizlərin rüblük hesablandığını nəzərə alsaq, bu gün bizə nə qədər depozit yatırmaq lazımdır:

  İlk olaraq, müddəti və faizi tapaq. Faizlər rüblük hesablandığı üçün müddət N=5(il)*4(rüb)=20. Bizə verilən faiz illik faiz olduğu üçün rüblük faizimiz I/Y=10%(illik faiz)/4(rüb)=2.5%.

  FV = 161.051

  i = 2.5% və ya 0.025

  n = 20

  PV = ?

  PV = 161.051 * (1+ 0.025) -20 = 98.284

  Vahid məbləğin bugünki dəyəri (faiz davamlı (continious) hesablandıqda)

  Misal: əgər 5 il sonra bizə 161.051 AZN pul lazımdırsa, bankın faiz dərəcəsinin 10% olduğunu və faizlərin davamlı (continious) hesablandığını nəzərə alsaq, bu gün bizə nə qədər depozit yatırmaq lazımdır:

  Faizlərin davamlı (continious) hesablandığı halda bugünki dəyər aşağıdakı düstürla hesablanır:

  PV=FV*e -RT

  PV – bugünkü dəyər

  FV – gələcək dəyər

  R-faiz dərəcəsi

  T-müddətdir

  PV=161.051*e -0.1*5 = 97.682

  Alınan nəticələrdən də görünür ki, faizlərin hesablanma periodu artdıqcan pulun bugünkü dəyəri azalır.

  Ana səhifə