Kütləvi məşğulluq effekti

Bir çox insan bunu etdiyinə (və ya buna inandığına) görə, etmək (və ya inanmaq) tendensiyasına deyilir. Ətrafımızdakı insanlar sevimli şəxsi (və ya obyekti) seçəndə, beynimizin fərdiyyətə cavabdeh olan hissəsi “sönür”. Biz özünəməxsus “qrup təfəkkürü” vəziyyətinə düşmüş oluruq. 

Məsələn, iş yoldaşlarınızın “əla” hesab etdiyi bir şey, çox güman ki, sizin üçün də istək obyektinə çevriləcəkdir.