7 C
Baku
Wednesday, February 28, 2024

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərə dəyişiklik edildi – FƏRMAN

“Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:

1. “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin fəaliyyəti ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 16 noyabr tarixli 1113 nömrəli Fərmanında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2016, № 11, maddə 1820) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1.1. 1-ci və 2-ci hissələrdə “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. 3-cü hissədə “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (bundan sonra – Cəmiyyət)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (bundan sonra – Agentlik )” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.3. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“4. “Güzəştli mənzil” sistemi bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq edilən Qaydaya uyğun olaraq mənzillərin güzəştlə əldə edilməsi ilə bağlı aşağıdakıları təmin etməlidir:

4.1. mənzillərin güzəştlə əldə edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısının və şərtlər barədə məlumatın mövcudluğunu;

4.2. mənzilləri güzəştlə əldə etmək istəyən şəxsin elektron müraciətinin real vaxt rejimində qeydiyyata alınmasını;

4.3. mənzillərin güzəştlə əldə edilməsi üçün tələb olunan və bu Fərmanın 6.2.1–6.2.4-cü yarımbəndlərində nəzərdə tutulan məlumatların alınmasını;

4.4. mənzilləri güzəştlə əldə etmək məqsədi ilə müraciət etmiş şəxslərin Cəmiyyət tərəfindən vahid və ictimaiyyət üçün açıq olan qeydiyyatının aparılmasını;

4.5. mənzili güzəştlə əldə etmək məqsədi ilə müraciət etmiş şəxs üçün elektron kabinetin yaradılmasını.”;

1.4. 5-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“5. “Güzəştli mənzil” sisteminin təşkilini və inkişafını Agentlik, fəaliyyətinin təmin olunmasını isə “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti həyata keçirir.”;

1.5. 6-cı hissədə “Rabitə” sözü “Nəqliyyat, Rabitə” sözləri ilə əvəz edilsin;

1.6. 6.2-ci bənddə birinci halda “Cəmiyyətin” sözü “Agentliyin” sözü ilə əvəz edilsin və ikinci halda “Cəmiyyətin” sözü çıxarılsın;

1.7. 8-ci hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“8. Müəyyən edilsin ki:

8.1. Bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olunmuş Qaydanın tələbləri həmin Qaydada müəyyən edilmiş şərtlərlə güzəştli qiymətlə satışa çıxarılan, “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, habelə vətəndaşların yaşayış sahələrinə ehtiyacının güzəştli qaydada ödənilməsi məqsədi ilə Agentliklə və ya “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti ilə bağlanmış müqavilə əsasında çoxmənzilli binalar inşa edərək mənzillərini vətəndaşlara həmin Qaydada müəyyən edilmiş şərtlərlə güzəştli qiymətlə satmaq öhdəliyi götürmüş investorun sərəncamında olan mənzillərə də şamil edilir;

8.2. bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olunmuş Qaydaya əsasən mənzillərin əvəzləşdirilməsi halları istisna olmaqla, Agentliyin, “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, habelə vətəndaşların yaşayış sahələrinə ehtiyacının ödənilməsi məqsədi ilə Agentliklə və ya Cəmiyyətlə bağlanmış müqavilə əsasında çoxmənzilli binalar inşa edərək, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına, o cümlədən qabaqcadan qeydiyyata alınmış mənzilləri vətəndaşlara bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olunmuş Qaydada müəyyən edilmiş şərtlərlə satmaq öhdəliyi götürmüş investorun sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsinə o şərtlə yol verilir ki, müvafiq müqavilədə mənzilin üç il müddətində özgəninkiləşdirilməsinə, həmin mənzilin kredit hesabına əldə edilməsi üçün ipoteka ilə yüklü edilməsi halları istisna olmaqla, digər öhdəliklərin təminatı məqsədi ilə ipoteka ilə yüklü edilməsinə, habelə üç il müddətində mənzilin icarəyə və ya kirayəyə verilməsinə məhdudiyyət nəzərdə tutulmuş olsun.”.

2. Həmin Fərmanla təsdiq edilmiş “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin sərəncamında olan mənzilləri vətəndaşların güzəştlə əldə etməsi Qaydası”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. adında “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. 1.1-ci bənddə “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin (onun törəmə və asılı təsərrüfat cəmiyyətlərinin)” sözləri “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin (bundan sonra – Agentlik), “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, habelə vətəndaşların yaşayış sahələrinə ehtiyacının ödənilməsi məqsədi ilə Agentliklə və ya Cəmiyyətlə bağlanmış müqavilə əsasında çoxmənzilli binalar inşa edərək, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına, o cümlədən qabaqcadan qeydiyyata alınmış mənzilləri vətəndaşlara bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olunmuş Qaydada müəyyən edilmiş şərtlərlə satmaq öhdəliyi götürmüş investorun” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.3. 1.2.1-ci yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.2.1. cəmiyyət – “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin, habelə vətəndaşların yaşayış sahələrinə ehtiyacının ödənilməsi məqsədi ilə Agentliklə və ya Cəmiyyətlə bağlanmış müqavilə əsasında çoxmənzilli binalar inşa edərək, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına, o cümlədən qabaqcadan qeydiyyata alınmış mənzilləri vətəndaşlara bu Fərmanın 1-ci hissəsi ilə təsdiq olunmuş Qaydada müəyyən edilmiş şərtlərlə satmaq öhdəliyi götürmüş investorlar;”;

2.4. 1.2.2-ci yarımbənddən “cəmiyyətlə” sözü çıxarılsın;

2.5. 1.2.3-cü yarımbənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.2.3. bina – mənzilləri bu Qaydaya uyğun olaraq güzəştlə əldə edilən çoxmənzilli bina;”;

2.6. 2.4-cü bənddə “birbaşa cəmiyyətə” sözləri “Agentliyə, habelə mənzili əldə etdiyi cəmiyyətə” sözləri ilə əvəz edilsin və “məsələyə” sözündən sonra “Agentlik tərəfindən” sözləri əlavə edilsin;

2.7. 3.2-ci bənddə “onun Müşahidə Şurası” sözləri “Agentlik (onun kollegial orqanı)” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.8. 4.1-ci bənddə “cəmiyyətin” sözü “Agentliyin” sözü ilə əvəz edilsin;

2.9. 5.1-ci bənd ləğv edilsin;

2.10. 5.2-ci bənddə “müraciət” sözündən sonra “yalnız gücləndirilmiş elektron imza sertifikatı ilə” sözləri əlavə edilsin;

2.11. 5.3.8-ci yarımbənddə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 11 aprel tarixli 858 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin Nizamnaməsi”nin 8.2.20-ci yarımbəndinə əsasən, cəmiyyət” sözləri “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz edilsin;

2.12. 5.5-ci bəndin üçüncü cümləsində və 10.5-ci bənddə “cəmiyyətin” sözü “MİDA” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti” sözləri ilə əvəz edilsin.” — deyə Prezidentin imzaladığı sənəddə deyilir.

Qeyd edək ki, Fərman bu gün, yəni, 24 may 2017-ci il tarixində imzalanıb.

Son xəbərlər
Digər xəbərlər