8 C
Baku
Şənbə, Yanvar 22, 2022

Maliyyə Monitorinqi Xidmətini bundan sonra bu şəxslər idarə edəcək – FƏRMAN

Prezidentin 2018-ci il 18 iyul tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında ölkə başçısı fərman imzalayıb.

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18 iyul tarixli 215 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin Nizamnaməsi”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 2.2.2-ci yarımbəndə “tənzimləməni və” sözlərindən sonra “qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl edilməsinə” sözləri əlavə edilsin.

2. 3.1.16-1-ci yarımbənddə “maliyyələşdirilməsi” sözü “maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə” sözləri ilə əvəz edilsin.

3. 3.1.32-ci və 3.2.19-cu yarımbəndlərdə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktları” sözləri “Xidmətin Nizamnaməsi” sözləri ilə əvəz edilsin.

4. 4.3-cü bəndin ikinci cümləsində “İdarə Heyəti sədrindən” sözləri “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat nazirinin müavini ─ İdarə Heyətinin sədrindən (bundan sonra ─ İdarə Heyətinin sədri)” sözləri ilə əvəz edilsin, üçüncü cümləsinə “müavinlərini” sözündən sonra “Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat nazirinin təqdimatı ilə” sözləri əlavə edilsin.

5. 4.5.1-ci yarımbəndə “istiqamətlərini” sözündən sonra “, strateji məqsədlərini və planlarını” sözləri əlavə edilsin.

6. 4.5.2-ci yarımbənddə “Prezidentinə” sözü “İqtisadiyyat Nazirliyinə (bundan sonra – Nazirlik)” sözləri ilə əvəz edilsin.

7. Aşağıdakı məzmunda 4.5.4-1-ci və 4.5.4-2-ci yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.5.4-1. Xidmətin strateji məqsədlərinin və planlarının, habelə büdcəsinin icrasına nəzarət edir;

4.5.4-2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin razılığı ilə Xidmətin idarə, filial və nümayəndəliklərinin yaradılması barədə qərar qəbul edir;”.

8. 4.5.7-ci yarımbənddə “müəyyən edilmiş əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində xərclər smetasını” sözləri “Xidmətin maliyyə planlaşdırılmasını və büdcəsini” sözləri ilə əvəz edilsin.

9. 4.5.9-cu yarımbənddə “qayda və şərtlərini müəyyənləşdirir və onların” sözləri “Qanunun 17-1-ci maddəsinin tələblərini nəzərə almaqla Nazirliyin müəyyən etdiyi qayda və şərtlərinin” sözləri ilə əvəz edilsin.

10. 4.5.10-cu yarımbənddə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin” sözləri “Nazirliyin” sözü ilə əvəz edilsin.

11. 4.5.12-ci yarımbənd ləğv edilsin.

12. 4.5.13-cü yarımbəndə “kənar auditorun” sözlərindən əvvəl “Xidmətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi üçün təyin edilmiş” sözləri əlavə edilsin.

13. 4.5.14-cü yarımbəndin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz olunsun və aşağıdakı məzmunda 4.5.15-ci yarımbənd əlavə edilsin:

“4.5.15. İdarə Heyəti sədrinin səlahiyyətlərinə aid edilməyən bütün digər məsələlər barədə qərar qəbul edir.”.

14. 4.6-cı bəndə aşağıdakı məzmunda səkkizinci, doqquzuncu və onuncu cümlələr əlavə edilsin:

“İdarə Heyətinin üzvlərinə iclasın keçiriləcəyi yer və vaxt, habelə gündəliyə daxil edilmiş məsələlər barədə iclasa azı 3 iş günü qalmış, zəruri sənədlər əlavə edilməklə yazılı məlumat verilir. İclasın gündəliyinə İdarə Heyətinin hər hansı üzvünün maraqlarına toxunan məsələ çıxarıldıqda, həmin üzv bununla bağlı maraqları haqqında ətraflı məlumat verməli, həmin məsələnin müzakirəsində və ona dair səsvermədə iştirak etməməlidir. Gündəliyə daxil edilməmiş və ya tələb olunan aidiyyəti sənədləri iclasdan qabaq təqdim edilməmiş məsələlər barədə, bütün iştirakçı üzvlərin razılıq verdiyi hallar istisna olmaqla, qərar qəbul edilə bilməz.”.

15. 4.7.1-ci yarımbəndə “təşkil edir və” sözlərindən sonra “ona nəzarət edir, habelə” sözləri əlavə edilsin.

16. 4.7.3-cü yarımbəndə “iştirak edir,” sözlərindən sonra “qanunvericiliklə” sözü əlavə edilsin.

17. Aşağıdakı məzmunda 4.7.12-1 – 4.7.12-3-cü yarımbəndlər əlavə edilsin:

“4.7.12-1. müəyyən edilmiş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Xidmətin Aparatının strukturunu, ştat cədvəlini, işçilərinin əməkhaqlarını (o cümlədən əməkhaqqına əlavələri, mükafatları və digər ödənişləri) və xərclər smetasını təsdiq edir;

4.7.12-2. Xidmət işçilərinin əməkhaqlarının, əməkhaqqına əlavələrin, mükafatların və digər ödənişlərin verilməsini əməkhaqqı fondu çərçivəsində təşkil edir;

4.7.12-3. Xidmətin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin auditinin keçirilməsi üçün kənar auditoru təyin edir və audit hesabatını qəbul edir;”.

18. 5-ci hissənin adı aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“5. Xidmətin nizamnamə fondu, əmlakı və maliyyə fəaliyyətinin əsasları”.

19. 6.1-ci bənd aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“6.1. Xidmət, fəaliyyət müstəqilliyi təmin edilməklə, Nazirliyin tərkibində fəaliyyət göstərir.”.

Son xəbərlər
Oxşar xəbərlər