“Ömər Xəyyamın cavabı”

0

Bir şəxs hər kəsin içərisində Ömər Xəyyamı təhqir etməyə başlayır:

– Sən kafirsən! Sən əyyaşsan! Səfil insansan!


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

Ömər Xəyyam isə bu təhqirlərə cavab olaraq yalnızca gülümsəyir. Kənardan çox bahalı və dəbdəbəli geyinmiş bir şəxs baş verənləri izləyirdi. O Xəyyamdan soruşur:

– Sən bu təhqirlərə necə dözürsən? Məgər sən qəzəblənmirsən və yaxud incimirsən?!

Ömər Xəyyam yenə gülümsəyir və deyir:

– Mənimlə gedək.

Varlı şəxs onun arxasıyca tozlu otağa daxil olur. Xəyyam şamı yandırır və onun işığında sandıqdan nimdaş bir libas çıxarır. O həmin libası varlı əyana verir və deyir:

– Bunu geyin, yoxla.

Əyan libası götürür, baxır və heyrətlə deyir:

– Mən bu kirli, nimdaş libası nə edirəm?! Görmürsən, mən səliqəli şəkildə geyinmişəm?!

Sən isə deyəsən ağlını itirmisən.

O libası Xəyyamın üzərinə atır. O isə deyir.

– Bax görürsən, sən nimdaş libası qəbul etmək istəmədin. Özünə layiq görmədin. Eynən sənin kimi, mən də ünvanıma səsləndirilən, mənə yönləndirilən ifadələri qəbul etmirəm.

Təhqirlərə əsəbiləşmək, incimək – sizə verilən köhnə libası geyinmək kimidir. Özünüzə layiq bildiyiniz təqdirdə qəbul edəcəksiniz.