Parlamentin İntizam komissiyasının iclasları ayda ən azı 2 dəfə keçiriləcək

Milli Məclisin İntizam komissiyasının iclaslarının keçirilməsi qaydası müəyyənləşib.

İntizam Komissiyasının iclasları ayda iki dəfədən az olmayaraq keçirilir.

İntizam komissiyasının iclasının gününü və gündəliyini komissiyanın sədri təyin edir.

İntizam komissiyasının üzvü olan deputatın komissiyanın iclasında iştirakı məcburidir.

Komissiyanın iclasları Milli Məclisin inzibati binasında keçirilir.