PR layihələrinin əsası – pulun etibar demək olduğunu başa düşməkdir

Müsahibimiz: “AtaHolding” ASC-nin Kommunikasiya şöbəsinin rəisi Dilara Zamanova

2013-cü ilin Prezident tərəfindən “informasiya ili” adlandırıldığını nəzərə alsaq, bununla bağlı hər hansı bir layihə nəzərdə tutursunuzmu?

Azərbaycanın bank sistemi sabit artım nümayiş etdirir. Bütövlükdə yaxın gələcəyə olan makroiqtisadi proqnozlar, o cümlədən beynəlxalq maliyyə institutlarının proqnozları qısamüddətli perspektivdə Azərbaycanın iqtisadi artımının davam edəcəyini vəd edir. Ölkə prezidentinin 2013-cü ili “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları İli” elan etməsi, sübhəsiz, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə, o cümlədən maliyyə sektoruna təsir göstərəcək.

Bu sahəyə toxunarkən, hələlik qeyd etmək istəyirik ki, “AtaHolding” Şirkətlər Qrupuna daxil olan bütün şirkətlər həmişə öz fəaliyyətlərində elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərindən, o cümlədən İKT texnologiyalarından istifadə etməyə səy edirlər. Ölkəmizdə İKT-nin inkişafı, təbii ki, mobil qərarların daha geniş tətbiqinə kömək edəcək. Konkret layihələrə gəldikdə, onlar reallaşdıqca, mütləq geniş ictimaiyyətə çatdırılacaqdır. Odur ki, – yenilikləri izləyin.

Bilirik ki, “AtaHolding” ASC və onun tərkibinə daxil olan “AtaBank” ASC korporativ sosial məsuliyyəti öz fəaliyyətinin bir hissəsi hesab edir və daima müxtəlif xeyriyyə tədbirləri ilə yadda qalırlar.

dilarazamanovasBəs siz necə düşünürsünüz, xeyriyyəçiliyi marketinq baxımından effektiv bir alət kimi istifadə etmək düzgündürmü?

“AtaHolding” ASC və onun tərkibinə daxil olan “AtaBank” ASC fəaliyyətlərinin ilk günlərindən sosial proqramlarda, xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirak edir, həmçinin, ölkədə mədəniyyətin və incəsənətin, təhsilin səviyyəsinin inkişafı sahəsində layihələri dəstəkləyir. 2008-ci ilin noyabr ayında “AtaHolding” ASC BMT-nin sosial məsuliyyət sahəsində Qlobal Təşəbbüsünə qoşulmuşdur. “AtaHolding” ASC Beynəlxalq Xokkey Federasiyasının baş sponsorlarından biri və Beynəlxalq Güləş Federasiyasının baş sponsoru olması ilə bağlı müqavilələr imzalamışdır. “AtaHolding” ASC ölkəmizdə idmanın inkişafına dəstək və beynəlxalq arenada Azərbaycan nailiyyətlərinin təbliği məqsədilə həmişə idman sahəsinə diqqət ayırır, beynəlxalq yarışlara sponsorluq edir. Bu günə “AtaBank” ASC-nin KSM (Korporativ Sosial Məsuliyyət) sahəsində bir sıra uzunmüddətli sponsorluq öhdəliklərinə malikdir, həmçinin, sosial layihələrdə fəal iştirakına görə çoxlu sayda müxtəlif mükafatlara layiq görülmüşdür. “AtaBank” ASC-nin sonuncu aksiyası 16 mart 2013-cü il tarixində valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün “Xəmsə” şadlıq evində Novruz bayramının keçirməsi olmuşdur. 300-dən artıq uşaq Novruz bayramında klounların, xalq qəhrəmanlarının iştirakı ilə şən musiqi və rəqslərlə əyləncəli oyun və viktorinalarda iştirak etmiş, tədbirin sonunda bütün uşaqlara hədiyyələr verilmişdir.

Məlumdur ki, təcrübədə xeyriyyəçilik fəaliyyəti dedikdə, çox vaxt təşkilatın kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan hər cür vəsait ayrılması və məhsul ötürülməsi faktı başa düşülür. Xeyriyyəçilik bu halda cəmiyyətin gələcək vəziyyətinə təsir aləti olmayıb, əhalinin sosial müdafiə olunmayan təbəqələrinə kompensasiya funksiyasını yerinə yetirir. Inkişaf etmiş ölkələrdə, bir qayda olaraq, xeyriyyəçilik fəaliyyətinin korporativ planlaşdırılması vardır, prioritetlər, qiymət meyarları seçilir. Korporasiyalar bu prioritetlərin məlumatlarına müvafiq olaraq, kommersiya təşkilatlarına və ya ixtisaslaşmış xeyriyyə fondlarına vəsait köçürür. Beləliklə, xeyriyyəçilik fəaliyyəti sosial investisiyalar tərifinə düşür. Ona görə də, korporativ xeyriyyəçilik PR-menecmentin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ məsuliyyət, mahiyyət etibarilə, bu sahədə olan digər tədbirlər kimi strateji menecmentin, marketinqin və PR-ın elementi olub, dəqiq planlaşdırılır və təşkil edilir.

Banklar tərəfindən həyata keçirilən sosial proqramların PR-təsirlərinin əsas məqsədləri hansılardır? Bankın tanınmasının, investisiya və reputasiya cəlb ediciliyinin yüksəldilməsi və ya KİV-lər vasitəsi ilə gündəmdə gəlmək niyyəti?

Bank PR-nın başqa sahələrdəki PR-dan fərqi bank xidmətinin özünün spesifikası ilə müəyyənləşmişdir. Banklar xidmət şəklində, natural-əşya ifadəsi olmayan spesifik əmtəə istehsal edir, bankın xidmətinin və ya üstünlüyünün mahiyyətini şüuraltı deyil, yalnız şüurla qavramaq mümkündür. Ona görə də, maliyyə-bank sahəsində konkret xidmətlərin hərəkəti bankın markasının hərəkətinin dominantlığı fonunda həyata keçirilir. Lakin ictimaiyyəti yalnız reklam vasitələri ilə bankın etibarlılığına, yüksək ixtisaslı kadrlardan ibarət komandanın və savadlı menecmentin olduğuna inandırmaq kifayət deyil. Bank PR-ı sahəsində tədbirlər üçün mühüm məqam kütləvi auditoriyanın şüurunda bank xidmətinin, markasının imicinin möhkəmləndirilməsi və idarə edilməsidir. PR maliyyə strukturunun hərəkətlərini sosial həyata inteqrasiya etdirməyi və bu ideyanı ictimai rəy vasitəsilə bölüşməyə məcbur etməyi qarşısına məqsəd qoyur.

Bu halda xeyriyyəçilik qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Faktiki olaraq, bu – qarşılıqlı maraqları razı salan müştərək layihə və ya proqramın həyata keçirilməsidir. Ictimaiyyət subyektlərinin maraqları aydındır – onlar öz ideyalarının həyata keçirilməsi üçün vəsait alır, həmçinin şirkətin dəstəyi, onun adı və nüfuzu ilə təmin olunurlar. Şirkətlər aşağıdakı səbəblərdən bu cür layihələrdə iştirak edirlər. Birincisi, bu onların öz fəaliyyətlərinin, mal və xidmətlərinin reklamında əlavə imkanlar açır. Bu nöqteyi-nəzərdən, xeyriyyəçilik inteqrasiyalı marketinq kommunikasiyalarının tərkib hissəsi, hərəkət strategiyalarından biridir. Şirkətin sosial əhəmiyyətli proqramlarda iştirakının ikinci səbəbi məhz geniş ictimaiyyətin gözündə əlverişli imicin yaradılmasıdır.

Sizə görə sponsorluq və xeyriyyəçilik nə ilə fərqlənir, təbii ki, bankların həyata keçirdiyi sosial proqramlar çərçivəsində?

Xeyriyyəçilik və sponsorluq – bu günün son dərəcə aktual mövzularıdır. Xeyriyyəçiliklə sponsorluq arasında fərq aydındır: sponsorluq sponsorun reklamının yerləşdirilməsi üzrə sponsorluq edilənin dəqiq öhdəlikləri göstərilən qarşılıqlı faydalı müqavilədirsə, xeyriyyəçilik əvəzsiz, təmənnasız yardım deməkdir. Həm sponsorluq, həm də xeyriyyəçilik şirkətin sosial layihələrinə aiddir. Biznesin sosial məsuliyyətinə diqqətin daim artması ilə əlaqədar olaraq xeyriyyəçiliyin əhəmiyyəti də artır. Xeyriyyəçilik qoyulan vəsaitdən adekvat verim nəzərdə tutmur, sponsorluq isə – hər hansı tədbirin keçirilməsi, obyektin quraşdırılması və s.-in maliyyələşdirilməsidir. Beləliklə, sponsorluq, xeyriyyəçilikdən fərqli olaraq, sərf edilmiş pul və qüvvənin hiss ediləcək verimini gözləyir.

Bu – hər iki tərəfin bərabər xeyir götürməklə, özünəməxsus ikitərəfli kommersiya razılaşmasıdır. Müasir sponsorluq hər şeydən əvvəl, şirkətin, malın, brendin nüfuzuna kommersiya investisiyaları kimi nəzərdən keçirilir.

Belə demək olar ki, sponsorluq effektiv PR-alətidir və onun başlıca məqsədi təkcə reklam deyil, həm də bankın müsbət imicinin yaradılmasıdır?

Sponsorluq ən güclü PR-texnologiyalardan hesab edilir, belə ki, bu alət təşkilatla ictimaiyyət arasında pozitiv münasibətlər yaratmaq və davam etdirməyə imkan verir. Effektiv sponsorluq şirkətin müsbət imicini formalaşdırır. Çünki o, tamamilə hiss edilən bir sıra marketinq vəzifələrini həll edir: ticarət markasının hərəkətinə kömək edir, satışların artımını stimullaşdırır, məhsul istehlakçıları ilə daha sıx kontaktlar qurmağa imkan verir. Imicin yaradılması – hər hansı müəssisənin, o cümlədən bank sahəsinin də onun fəaliyyət miqyasından asılı olmayaraq, ayrılmaz hissəsidir. İmic şirkətin rəqabətqabiliyyətliliyinə, onun marketinq mövqeyinə; qiymətqoymaya və onun məhsulunun və ya bankın imicinə; müştərilərin və tərəfdaşların keyfiyyətinə, yəni şirkətin bütün fəaliyyət sahələrinə təsir edən amildir. Bank sahəsində müəssisənin imici ictimai reytinqin fundamental əsası olub, onun fəaliyyətinin effektivliyini əks etdirir. İmic – mürəkkəb anlayışdır. Lakin hazırda o, real rəqabət üstünlüyünə çevrilmişdir. Imic bankın dayanıqlığa nail olması və uğurunun zərurətidir. Bu onunla izah edilir ki, bankın imici müəyyən bazar qüvvəsini hiss etməyə, bankların analoqlarla əvəz edilməsi dərəcəsini azaltmağa, və deməli, bazarda mövqeləri möhkəmləndirməyə imkan verir. Müəssisənin imici – ictimaiyyətin gözündə onun simasıdır, obrazıdır.

Baza prinsipi, maliyyə sahəsinin bütün PR-layihələrinin əsası – pulun etibar demək olduğunu başa düşməkdir. Bankların rifahı, hər şeydən əvvəl, müştərilərin etibar dərəcəsindən asılıdır və deməli, nüfuz və imicə əsaslanır. Bankın PR-mütəxəssisləri ədalətli olaraq iddia edirlər ki, insan istehsalçıdan ona məlum olmayan malı ala bilər, lakin o, haqqında heç nə bilmədiyi banka pul yerləşdirməyəcək. 5 Bilirik ki, “AtaBank” ASC maliyyə savadlığının artırlması, nağdsız ödənişlərin təşviqi, cəmiyyətin sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirir. Bəs, sizin fikrinizcə maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən və kredit təşkilatı üçün hansı sahədə sponsorluq edilməsi daha səmərəlidir: bu idman layihələrinin maliyyələşdirilməsi, uşaq idman oyun növlərinin inkişafı və ya incəsənət yönümlü, müxtəlif musiqi müsabiqələrinin, beynəlxalq musiqi festivallarının maliyyələşməsi, hər hansı bir şairin kitabının tərcümə edilərək çap edilməsi və ya rəssamlıq sərgisinin təşkili ola bilər.

“AtaBank” ASC maliyyə savadlığının artırlması, nağdsız ödənişlərin təşviqi, cəmiyyətin sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirir. Bununla bağlı KSM sahəsində də bir-birindən fəqli layihələr həyata keçirir. Bu tədbirlərdən biri “AtaBank” ASC-nin əhalinin plastik kartlardan istifadə etməsini artırmaq məqədilə jurnalistlər arasında “Nağdsız hesablaşmaların geniş tətbiqi bu günün tələbidir” mövzusunda yazı və süjet müsabiqəsini keçirtməsi olmuşdur.

Adlarını çəkdiyiniz sahələrdən hər birinin öz üstünlükləri vardır. Bu məsələdə bank strukturunun korporativ sosial məsuliyyəti siyasətinin prioritet istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın hər bir bankı, təbii ki, bu məsələni özünün strateji siyasətinə müvafiq sərbəst həll edir. Ona görə də, nəyi isə xarakterizə etmək, ayırmaq mənim tərəfimdən düzgün olmazdı.

Təcrübənizdə elə bir hal olub ki, xeyriyyə məqsədi ilə təşkil etdiyiniz təbir əks nəticə versin, bunu oxucularımız ilə paylaşmaq istərdiniz?

Xoşbəxtlikdən, mən öz praktikamda belə şeylərlə qarşılaşmamışam. Yəqin, hər şeydən əvvəl ona görə ki, biz öz fəaliyyətimizdə holdinqin işlənib hazırlanmış strategiyasına uyğun ciddi hazırlanmış metodları rəhbər tuturuq. Qərarlar kollegial şəkildə qəbul edilir, bütün səviyyədən rəhbərlərin təcrübəsi və praktiki işləri cəmləşdirilir ki, bu da səhvlərə yol verilməməsinə imkan yaradır.

Müsahibimiz “AtaHolding” ASC-nin Kommunikasiya şöbəsinin rəisi Dilara Zamanovadır

1. 2013-cü ilin Prezident tərəfindən “informasiya ili” adlandırıldığını nəzərə alsaq, bununla bağlı hər hansı bir layihə nəzərdə tutursunuzmu?

Azərbaycanın bank sistemi sabit artım nümayiş etdirir. Bütövlükdə yaxın gələcəyə olan makroiqtisadi proqnozlar, o cümlədən beynəlxalq maliyyə institutlarının proqnozları qısamüddətli perspektivdə Azərbaycanın iqtisadi artımının davam edəcəyini vəd edir. Ölkə prezidentinin 2013-cü ili “İnformasiya-Kommunikasiya Texnologiyaları İli” elan etməsi, sübhəsiz, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə, o cümlədən maliyyə sektoruna təsir göstərəcək.

Bu sahəyə toxunarkən, hələlik qeyd etmək istəyirik ki, “AtaHolding” Şirkətlər Qrupuna daxil olan bütün şirkətlər həmişə öz fəaliyyətlərində elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərindən, o cümlədən İKT texnologiyalarından istifadə etməyə səy edirlər. Ölkəmizdə İKT-nin inkişafı, təbii ki, mobil qərarların daha geniş tətbiqinə kömək edəcək. Konkret layihələrə gəldikdə, onlar reallaşdıqca, mütləq geniş ictimaiyyətə çatdırılacaqdır. Odur ki, – yenilikləri izləyin.

2. Bilirik ki, “AtaHolding” ASC və onun tərkibinə daxil olan “AtaBank” ASC korporativ sosial məsuliyyəti öz fəaliyyətinin bir hissəsi hesab edir və daima müxtəlif xeyriyyə tədbirləri ilə yadda qalırlar. Bəs siz necə düşünürsünüz, xeyriyyəçiliyi marketinq baxımından effektiv bir alət kimi istifadə etmək düzgündürmü?

“AtaHolding” ASC və onun tərkibinə daxil olan “AtaBank” ASC fəaliyyətlərinin ilk günlərindən sosial proqramlarda, xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirak edir, həmçinin, ölkədə mədəniyyətin və incəsənətin, təhsilin səviyyəsinin inkişafı sahəsində layihələri dəstəkləyir. 2008-ci ilin noyabr ayında “AtaHolding” ASC BMT-nin sosial məsuliyyət sahəsində Qlobal Təşəbbüsünə qoşulmuşdur. “AtaHolding” ASC Beynəlxalq Xokkey Federasiyasının baş sponsorlarından biri və Beynəlxalq Güləş Federasiyasının baş sponsoru olması ilə bağlı müqavilələr imzalamışdır. “AtaHolding” ASC ölkəmizdə idmanın inkişafına dəstək və beynəlxalq arenada Azərbaycan nailiyyətlərinin təbliği məqsədilə həmişə idman sahəsinə diqqət ayırır, beynəlxalq yarışlara sponsorluq edir. Bu günə “AtaBank” ASC-nin KSM (Korporativ Sosial Məsuliyyət) sahəsində bir sıra uzunmüddətli sponsorluq öhdəliklərinə malikdir, həmçinin, sosial layihələrdə fəal iştirakına görə çoxlu sayda müxtəlif mükafatlara layiq görülmüşdür. “AtaBank” ASC-nin sonuncu aksiyası 16 mart 2013-cü il tarixində valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlar üçün “Xəmsə” şadlıq evində Novruz bayramının keçirməsi olmuşdur. 300-dən artıq uşaq Novruz bayramında klounların, xalq qəhrəmanlarının iştirakı ilə şən musiqi və rəqslərlə əyləncəli oyun və viktorinalarda iştirak etmiş, tədbirin sonunda bütün uşaqlara hədiyyələr verilmişdir.

Məlumdur ki, təcrübədə xeyriyyəçilik fəaliyyəti dedikdə, çox vaxt təşkilatın kommersiya fəaliyyəti ilə əlaqədar olmayan hər cür vəsait ayrılması və məhsul ötürülməsi faktı başa düşülür. Xeyriyyəçilik bu halda cəmiyyətin gələcək vəziyyətinə təsir aləti olmayıb, əhalinin sosial müdafiə olunmayan təbəqələrinə kompensasiya funksiyasını yerinə yetirir. Inkişaf etmiş ölkələrdə, bir qayda olaraq, xeyriyyəçilik fəaliyyətinin korporativ planlaşdırılması vardır, prioritetlər, qiymət meyarları seçilir. Korporasiyalar bu prioritetlərin məlumatlarına müvafiq olaraq, kommersiya təşkilatlarına və ya ixtisaslaşmış xeyriyyə fondlarına vəsait köçürür. Beləliklə, xeyriyyəçilik fəaliyyəti sosial investisiyalar tərifinə düşür. Ona görə də, korporativ xeyriyyəçilik PR-menecmentin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə korporativ məsuliyyət, mahiyyət etibarilə, bu sahədə olan digər tədbirlər kimi strateji menecmentin, marketinqin və PR-ın elementi olub, dəqiq planlaşdırılır və təşkil edilir.

3. Banklar tərəfindən həyata keçirilən sosial proqramların PR-təsirlərinin əsas məqsədləri hansılardır? Bankın tanınmasının, investisiya və reputasiya cəlb ediciliyinin yüksəldilməsi və ya KİV-lər vasitəsi ilə gündəmdə gəlmək niyyəti?

Bank PR-nın başqa sahələrdəki PR-dan fərqi bank xidmətinin özünün spesifikası ilə müəyyənləşmişdir. Banklar xidmət şəklində, natural-əşya ifadəsi olmayan spesifik əmtəə istehsal edir, bankın xidmətinin və ya üstünlüyünün mahiyyətini şüuraltı deyil, yalnız şüurla qavramaq mümkündür. Ona görə də, maliyyə-bank sahəsində konkret xidmətlərin hərəkəti bankın markasının hərəkətinin dominantlığı fonunda həyata keçirilir. Lakin ictimaiyyəti yalnız reklam vasitələri ilə bankın etibarlılığına, yüksək ixtisaslı kadrlardan ibarət komandanın və savadlı menecmentin olduğuna inandırmaq kifayət deyil. Bank PR-ı sahəsində tədbirlər üçün mühüm məqam kütləvi auditoriyanın şüurunda bank xidmətinin, markasının imicinin möhkəmləndirilməsi və idarə edilməsidir. PR maliyyə strukturunun hərəkətlərini sosial həyata inteqrasiya etdirməyi və bu ideyanı ictimai rəy vasitəsilə bölüşməyə məcbur etməyi qarşısına məqsəd qoyur.

Bu halda xeyriyyəçilik qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Faktiki olaraq, bu – qarşılıqlı maraqları razı salan müştərək layihə və ya proqramın həyata keçirilməsidir. Ictimaiyyət subyektlərinin maraqları aydındır – onlar öz ideyalarının həyata keçirilməsi üçün vəsait alır, həmçinin şirkətin dəstəyi, onun adı və nüfuzu ilə təmin olunurlar. Şirkətlər aşağıdakı səbəblərdən bu cür layihələrdə iştirak edirlər. Birincisi, bu onların öz fəaliyyətlərinin, mal və xidmətlərinin reklamında əlavə imkanlar açır. Bu nöqteyi-nəzərdən, xeyriyyəçilik inteqrasiyalı marketinq kommunikasiyalarının tərkib hissəsi, hərəkət strategiyalarından biridir. Şirkətin sosial əhəmiyyətli proqramlarda iştirakının ikinci səbəbi məhz geniş ictimaiyyətin gözündə əlverişli imicin yaradılmasıdır.

Sizə görə sponsorluq və xeyriyyəçilik nə ilə fərqlənir, təbii ki, bankların həyata keçirdiyi sosial proqramlar çərçivəsində?

Xeyriyyəçilik və sponsorluq – bu günün son dərəcə aktual mövzularıdır. Xeyriyyəçiliklə sponsorluq arasında fərq aydındır: sponsorluq sponsorun reklamının yerləşdirilməsi üzrə sponsorluq edilənin dəqiq öhdəlikləri göstərilən qarşılıqlı faydalı müqavilədirsə, xeyriyyəçilik əvəzsiz, təmənnasız yardım deməkdir. Həm sponsorluq, həm də xeyriyyəçilik şirkətin sosial layihələrinə aiddir. Biznesin sosial məsuliyyətinə diqqətin daim artması ilə əlaqədar olaraq xeyriyyəçiliyin əhəmiyyəti də artır. Xeyriyyəçilik qoyulan vəsaitdən adekvat verim nəzərdə tutmur, sponsorluq isə – hər hansı tədbirin keçirilməsi, obyektin quraşdırılması və s.-in maliyyələşdirilməsidir. Beləliklə, sponsorluq, xeyriyyəçilikdən fərqli olaraq, sərf edilmiş pul və qüvvənin hiss ediləcək verimini gözləyir. Bu – hər iki tərəfin bərabər xeyir götürməklə, özünəməxsus ikitərəfli kommersiya razılaşmasıdır. Müasir sponsorluq hər şeydən əvvəl, şirkətin, malın, brendin nüfuzuna kommersiya investisiyaları kimi nəzərdən keçirilir.

4. Belə demək olar ki, sponsorluq effektiv PR-alətidir və onun başlıca məqsədi təkcə reklam deyil, həm də bankın müsbət imicinin yaradılmasıdır?

Sponsorluq ən güclü PR-texnologiyalardan hesab edilir, belə ki, bu alət təşkilatla ictimaiyyət arasında pozitiv münasibətlər yaratmaq və davam etdirməyə imkan verir. Effektiv sponsorluq şirkətin müsbət imicini formalaşdırır. Çünki o, tamamilə hiss edilən bir sıra marketinq vəzifələrini həll edir: ticarət markasının hərəkətinə kömək edir, satışların artımını stimullaşdırır, məhsul istehlakçıları ilə daha sıx kontaktlar qurmağa imkan verir. Imicin yaradılması – hər hansı müəssisənin, o cümlədən bank sahəsinin də onun fəaliyyət miqyasından asılı olmayaraq, ayrılmaz hissəsidir. İmic şirkətin rəqabətqabiliyyətliliyinə, onun marketinq mövqeyinə; qiymətqoymaya və onun məhsulunun və ya bankın imicinə; müştərilərin və tərəfdaşların keyfiyyətinə, yəni şirkətin bütün fəaliyyət sahələrinə təsir edən amildir. Bank sahəsində müəssisənin imici ictimai reytinqin fundamental əsası olub, onun fəaliyyətinin effektivliyini əks etdirir. İmic – mürəkkəb anlayışdır. Lakin hazırda o, real rəqabət üstünlüyünə çevrilmişdir. Imic bankın dayanıqlığa nail olması və uğurunun zərurətidir. Bu onunla izah edilir ki, bankın imici müəyyən bazar qüvvəsini hiss etməyə, bankların analoqlarla əvəz edilməsi dərəcəsini azaltmağa, və deməli, bazarda mövqeləri möhkəmləndirməyə imkan verir. Müəssisənin imici – ictimaiyyətin gözündə onun simasıdır, obrazıdır.

Baza prinsipi, maliyyə sahəsinin bütün PR-layihələrinin əsası – pulun etibar demək olduğunu başa düşməkdir. Bankların rifahı, hər şeydən əvvəl, müştərilərin etibar dərəcəsindən asılıdır və deməli, nüfuz və imicə əsaslanır. Bankın PR-mütəxəssisləri ədalətli olaraq iddia edirlər ki, insan istehsalçıdan ona məlum olmayan malı ala bilər, lakin o, haqqında heç nə bilmədiyi banka pul yerləşdirməyəcək. 5 Bilirik ki, “AtaBank” ASC maliyyə savadlığının artırlması, nağdsız ödənişlərin təşviqi, cəmiyyətin sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirir. Bəs, sizin fikrinizcə maliyyə sahəsində fəaliyyət göstərən və kredit təşkilatı üçün hansı sahədə sponsorluq edilməsi daha səmərəlidir: bu idman layihələrinin maliyyələşdirilməsi, uşaq idman oyun növlərinin inkişafı və ya incəsənət yönümlü, müxtəlif musiqi müsabiqələrinin, beynəlxalq musiqi festivallarının maliyyələşməsi, hər hansı bir şairin kitabının tərcümə edilərək çap edilməsi və ya rəssamlıq sərgisinin təşkili ola bilər.

“AtaBank” ASC maliyyə savadlığının artırlması, nağdsız ödənişlərin təşviqi, cəmiyyətin sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirir. Bununla bağlı KSM sahəsində də bir-birindən fəqli layihələr həyata keçirir. Bu tədbirlərdən biri “AtaBank” ASC-nin əhalinin plastik kartlardan istifadə etməsini artırmaq məqədilə jurnalistlər arasında “Nağdsız hesablaşmaların geniş tətbiqi bu günün tələbidir” mövzusunda yazı və süjet müsabiqəsini keçirtməsi olmuşdur.

Adlarını çəkdiyiniz sahələrdən hər birinin öz üstünlükləri vardır. Bu məsələdə bank strukturunun korporativ sosial məsuliyyəti siyasətinin prioritet istiqamətləri mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycanın hər bir bankı, təbii ki, bu məsələni özünün strateji siyasətinə müvafiq sərbəst həll edir. Ona görə də, nəyi isə xarakterizə etmək, ayırmaq mənim tərəfimdən düzgün olmazdı.

5. Təcrübənizdə elə bir hal olub ki, xeyriyyə məqsədi ilə təşkil etdiyiniz təbir əks nəticə versin, bunu oxucularımız ilə paylaşmaq istərdiniz?

Xoşbəxtlikdən, mən öz praktikamda belə şeylərlə qarşılaşmamışam. Yəqin, hər şeydən əvvəl ona görə ki, biz öz fəaliyyətimizdə holdinqin işlənib hazırlanmış strategiyasına uyğun ciddi hazırlanmış metodları rəhbər tuturuq. Qərarlar kollegial şəkildə qəbul edilir, bütün səviyyədən rəhbərlərin təcrübəsi və praktiki işləri cəmləşdirilir ki, bu da səhvlərə yol verilməməsinə imkan yaradır.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.