23 C
Baku
Friday, April 19, 2024

Prezident 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanunu təsdiqlədi

Prezident İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında” qanunu təsdiqləyib.

Banker.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası gəlirlər 26 396 285,0 min manat, xərclər 27 422 420,2 min manat məbləğində olmaqla təsdiq edilib.

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icra olunmuş gəlirləri və xərcləri aşağıdakı kimi qəbul edilib:

Sıra

№-si

Göstəricilər Məbləğ (manatla)
1 2 3
2.1. Gəlirlərin mənbələri 26 396 285 024
2.1.1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi 1 194 649 909
2.1.2. Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2 958 399 143
2.1.3. Hüquqi şəxslərin torpaq vergisi 45 702 745
2.1.4. Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi 211 315 920
2.1.5. Əlavə dəyər vergisi 5 214 479 186
2.1.5.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi 2 930 734 311
2.1.6. Sadələşdirilmiş vergi 299 734 221
2.1.7. Aksizlər 1 105 783 182
2.1.7.1. Azərbaycan Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər 163 115 774
2.1.8. Yol vergisi 119 107 309
 

2.1.8.1.

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa görə və xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən

ödənilən yol vergisi

 

43 622 627

Sıra

№-si

Göstəricilər Məbləğ (manatla)
1 2 3
2.1.9. Mədən vergisi 138 374 936
2.1.10. Gömrük rüsumları 1 205 496 493
 

 

2.1.11.

Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən və qiymətləri tənzimlənən məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə (ixrac xərcləri çıxılmaqla) ölkədaxili topdansatış qiyməti arasındakı

fərqdən yığımlar

 

 

154 463 503

2.1.12. Xarici dövlətlərə verilmiş kreditlər üzrə daxilolmalar 2 481 069
2.1.13. Səhmlərində dövlətin payı olan müəssisələrdən alınan dividendlər 127 024 190
 

2.1.14.

Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən

etdiyi orqandan (qurumdan) daxilolmalar (transfertin yuxarı həddi)

 

11 350 000 000

2.1.15. Dövlət əmlakının icarəyə verilməsindən daxilolmalar 16 214 784
2.1.16. Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən daxilolmalar 7 359 852
2.1.17. Dövlət rüsumu 198 459 867
2.1.18. Vergi orqanlarının xətti ilə toplanan sair daxilolmalar 18 875 514
2.1.19. Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilolmalar 612 933 487
2.1.20. Dövlət borcu və zəmanəti üzrə öhdəliklərin Təminat Fondundan transfert 880 000 000
2.1.21. Mərkəzi Bankın mənfəətindən ayırmalar 250 000 000
2.1.22. Sair daxilolmalar 285 429 714
2.2. Xərclərin istiqamətləri 27 422 420 195
2.2.1. Ümumi dövlət xidmətləri 3 973 963 634
2.2.1.1. qanunvericilik və icra hakimiyyəti, yerli özünüidarəetmə orqanlarının fəaliyyəti 939 779 632
2.2.1.2. beynəlxalq münasibətlər 253 798 003
2.2.1.3. xarici yardımlar 31 699 357
2.2.1.4. elm 151 766 479
2.2.1.5. seçkilərin keçirilməsi və statistika tədbirləri 13 843 829
2.2.1.6. büdcələrarası transfertlər 384 321 079
2.2.1.6.1. yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən dotasiya 5 044 730
2.2.1.6.2. yerli (bələdiyyələr) büdcələrə verilən subvensiya 1 145 349
2.2.1.6.3. Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə verilən dotasiya 378 131 000
2.2.1.7. dövlət borcu 2 198 755 255
2.2.2. Müdafiə və milli təhlükəsizlik 4 541 612 896
Sıra

№-si

Göstəricilər Məbləğ (manatla)
1 2 3
2.2.2.1. müdafiə qüvvələri 1 838 523 883
2.2.2.2. milli təhlükəsizlik 253 823 599
2.2.2.3. sərhəd xidməti 341 524 683
2.2.2.4. müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 3 364 671
2.2.2.5. müdafiə və milli təhlükəsizlik sahəsinə aid edilən digər fəaliyyətlər 2 104 376 060
2.2.3. Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq 2 032 975 891
2.2.3.1. məhkəmə hakimiyyəti 100 913 195
2.2.3.2. hüquq mühafizə 1 556 879 983
2.2.3.3. prokurorluq 99 442 519
2.2.3.4. hüquqi yardım 4 519 707
 

2.2.3.5.

məhkəmə hakimiyyəti, hüquq mühafizə və prokurorluq sahələrinə aid edilən digər

fəaliyyətlər

 

271 220 487

2.2.4. Təhsil 3 092 183 164
2.2.4.1. məktəbəqədər təhsil 275 420 372
2.2.4.2. ümumi təhsil 1 687 750 038
2.2.4.3. peşə təhsili 39 011 693
2.2.4.4. orta ixtisas təhsili 68 337 907
2.2.4.5. ali təhsil 369 898 214
2.2.4.6. əlavə təhsil 2 706 055
2.2.4.7. təhsil sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 4 489 977
2.2.4.8. təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər 644 568 908
2.2.5. Səhiyyə 1 378 547 017
2.2.5.1. poliklinikalar və ambulatoriyalar 1 378 143
2.2.5.2. xəstəxanalar 138 754 343
2.2.5.3. səhiyyə sahəsində tətbiqi tədqiqatlar 1 671 022
2.2.5.4. səhiyyə sahəsində proqramlar və digər xidmətlər 1 236 743 509
2.2.6. Sosial müdafiə və sosial təminat 3 164 225 417
2.2.6.1. sosial müdafiə 220 957 928
2.2.6.2. sosial təminat 4 306 622
2.2.6.3. sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 20 020
2.2.6.4. sosial müdafiə və sosial təminat sahələri üzrə digər müəssisə və tədbirlər 2 938 940 847
 

2.2.6.4.1.

dövlət sosial müdafiə fondunun büdcəsinin balanslaşdırılması məqsədilə dövlət büdcəsinin öhdəliklərinin maliyyələşdirilməsi

üçün ayrılan vəsait

 

1 307 408 256

Sıra

№-si

Göstəricilər Məbləğ (manatla)
1 2 3
 

2.2.7.

Mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən

tərbiyəsi, gənclər siyasəti və bu qəbildən olan digər fəaliyyət

 

372 141 688

2.2.7.1. mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət 162 296 198
2.2.7.2. televiziya, radio və nəşriyyat 66 623 233
2.2.7.3. bədən tərbiyəsi və gənclər siyasəti 43 608 772
 

2.2.7.4.

mədəniyyət, incəsənət, informasiya, bədən tərbiyəsi, gənclər siyasəti sahəsinə aid olan digər müəssisə və tədbirlər  

99 613 485

2.2.8. Mənzil və kommunal təsərrüfatı 217 348 498
2.2.8.1. mənzil 31 793 253
2.2.8.2. kommunal təsərrüfatı 87 348 005
2.2.8.3. su təsərrüfatı 17 473 161
2.2.8.4. mənzil və kommunal təsərrüfatı ilə bağlı digər xidmətlər 80 734 079
2.2.9. Kənd təsərrüfatı 910 402 067
2.2.9.1. kənd təsərrüfatı tədbirləri 474 047 098
2.2.9.2. baytarlıq 28 987 297
2.2.9.3. meliorasiya 400 601 782
2.2.9.4. kənd təsərrüfatı üzrə digər müəssisə və tədbirlər 6 765 890
2.2.10. Ətraf mühitin mühafizəsi 245 972 221
2.2.10.1. bioloji zənginliyin qorunması 5 838 063
2.2.10.2. hidrometeorologiya tədbirləri 8 600 698
2.2.10.3. meşə təsərrüfatı 11 425 269
2.2.10.4. balıqçılıq və ovçuluq 1 218 522
2.2.10.5. ərazilərin təmizlənməsi, çirkab suların yığılması və təmizlənməsi 214 585 813
2.2.10.6. ətraf mühitin mühafizəsi sahəsinə aid edilən digər xidmətlər 4 303 856
2.2.11. İqtisadi fəaliyyət 5 500 595 023
2.2.11.1. nəqliyyat və rabitə 180 807 632
2.2.11.2. iqtisadi və kommersiya fəaliyyəti 37 217 868
2.2.11.3. tikinti və şəhərsalma 4 684 900 085
2.2.11.3.1. dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri) 2 505 523 416
2.2.11.3.2. işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası 2 178 371 626
2.2.11.4. geodeziya və faydalı qazıntılar 13 881 232
2.2.11.5. yanacaq və enerji kompleksi 1 900 000
2.2.11.6. iqtisadi fəaliyyət sahələri üzrə tətbiqi tədqiqatlar 1 500 000
Sıra

№-si

Göstəricilər Məbləğ (manatla)
1 2 3
2.2.11.7. iqtisadi fəaliyyət ilə bağlı digər xidmətlər 580 388 206
2.2.12. Əsas bölmələrə aid edilməyən xərclər 1 982 411 804
2.2.12.1. ehtiyat fondları 1 150 533 270
2.2.12.1.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondu 470 122 696
2.2.12.1.2. dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu 680 410 574
2.2.12.2. məqsədli büdcə fondları 290 000 000
2.2.12.2.1. müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi məqsədli büdcə fondu 290 000 000
2.2.12.3. valyuta konvertasiyası 2 691 739
2.2.12.4. əsas bölmələrə aid edilməyən tədbirlər üzrə digər fəaliyyət 539 186 795
2.2.12.4.1. fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər 20 000 000
2.2.12.4.2. sosial-iqtisadi və digər tədbirlər üzrə xərclər 519 186 795
2.2.13. 2021-ci ildə xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə yaranan fərq məbləği 10 040 875
2.3. Dövlət büdcəsinin kəsiri 1 026 135 171
2.4. 2022-ci il 1 yanvar tarixinə vahid xəzinə hesabının sərbəst qalığı 1 268 830 437

Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin icrası nəticəsində həmin ilin sonuna dövlət büdcəsinin vahid xəzinə hesabında yaranan qalıq “Büdcə sistemi haqqında” qanuna uyğun olaraq istifadə ediləcək.

Son xəbərlər
Digər xəbərlər