Qandi. Şəxsi Prinsiplər

Qandi. 

Şəxsi Prinsiplər

 Çox ağır və acı təcrübələrlə aqressivliyimə nəzarət etməyi öyrənmişəm . İstilik saxlanılıb nəzarət edildiyində enerjiyə çevrildiyi kimi, aqressivliyimə də nəzarət edildiyində dünyanı dəyişdirə biləcək faydalı gücə çevrilə bilər.

  Mən hirslənmirəm desəm doğru olmaz. Sadəcə onun məni yonləndirməsinə imkan vermirəm. Dözüm və aqressivlik sən uzaq durmağa calisiram. Və bunu özümə təlqin edirəm.  Aqressivlik gəldiyində onun yolunu kəsib daxilimdə « həbs «edirəm. Bunu necə etmək sualı mənasızdır. Chunki bu hər kəsin özündə var etməsi gərəkən bir adət, alışqanlıqir. Bu da davamlı olaraq gerçəkləşir .

İnsanın öz davranışlarınin nəticəsindən qaçması əxlaqi deyildir. Ən pisi insanın heyvanı şəhvətlərini sərbəst buraxıb və daha sonra onun nəticələrinə qatlasa bilməməsi , boyun qacirmasidir . Təbiət çox ciddi və amansızdır . Onun qaydaları gözardı edildiyində çox sərt bir şəkildə qisas alır . Əxlaqi nəticələr, yalnız dozumlə əldə edilir. Bunlara etinasızlıq dəyərləri də gözdən salar.

Başqalarının yanlışlıqlarıni arayıb mühakimə etmək bizim işimiz deyildir. Biz bütün gücümüzü öz davranışlarınız mühakimə etməyə verməliyik. Və bundan sorumluyuq. Etdiyimiz kiçik yanlışlıqlar olsa da ,yaxınlarınızın tənqidinə dözə bilmiriksə, başqalarını mühakimə haqqına sahib deyilik. Basqalarinin  səhvlərini götürülsə ,tənqid üçün öncə icazə almalıyıq. Amma bu yanlışlığı başqalarına söyləməyə haqqımız yoxdu.

Tanrı əmirləri olaraq tanınan həyatın bütün qaydaları çox sadə və anlaşılandır. Sadəcə onların icra olunması üçün gərəkən tək şey ifadədir. Bəşər toplumuna hakim olan tənbəllik və uradəsizlik üzündən bunlar çətin görünüş. Təbiətdə heç bir şey durğun deyildir. Yalnız Tanrı durğun və dəyişməzdir. Dünən, bugün və sabah bir-birlərinə bənzəsələr də , onlar sürətli hərəkətin məhsuludur. Buna görə də bəşər diri qalması üçün sürətlə hərəkət etməlidir.

Dogruluq araşdırma çişi  üçün səssiz qalmanın və az danışmanın Ruhi qayda oldugunu təcrübələrin göstərmişdir. Yersiz sözlər danışmaq doğruluğu gedən yolu səyridər. Bu zəuflikləri aradan qaldırmaq üçün səssiz qalma və ən az danışma qaydaları olmalıdır ( sanki). Az danışan adam çox çətin olculməmis bir söz söyləyə bilər  çünki hər sözün dəyərini yaxşı bilər. Səssiz qalmaq mənim üçün cismi və Ruhi özəlliklər daşımaqdadır. Çox az danışıram.  Həftənin birinci günü «susmaq orucu»  tuturam. 

Siz söyləmək səssiz qalmaq deyildir. Səssizlik danışmaq imkanının olmasına baxmayaraq,heç bir yersiz söz soyləmeməkdir. 

Pis düşüncələr səbəbindən həyat enerjisi hədər olur. Sözlər və davranışlar düşüncələrdən qaynaqlandığı dan, onların şəkli də düşüncə ilə uzvi olaraq bağlidir. Nəzarət altında olan düşüncə özlüyündə fövqəl güc qaynağı ola bilər. Bu güc söz və davranışda özünü göstərərək təsirli olar. 

Məni tərki-dunya biri olaraq tanımaq doğru deyildir. Özəl həyatımı yönləndirən ideallar bütün bəşər rolumu üçün qəbul edilə bilər. Onları çox tədrici təkamüllə əldə etmişəm. Hər addımını atmadan öncə bir neçə kərə olchmusəm. Seçmiş olduğum dözüm və qeyri aqressiv davranış tərzim mənim sınaqlardan qazandıqlarını de. Yoluma xidmət işimdə bunlar mənim yolumu açmışlar.

Mənim zehnin və düşüncəm öz axarını və yolunu tapmışdır. Tanrı yolundaki irəliləyişimdə heç bir yoldaşa ehtiyacım yoxdur. Məni fırıldaqçı adlandıranlar da deyəcək bir sözüm yoxdur.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.