Relative Strength Index, RSI – Nisbi Güc İndeksi

Nisbi Güc İndeksi (RSİ) – qiyməti izləyən ossilyatordur. RSİ qiyməti 1-100 arasında dəyişə bilər. Bu texniki indikatorun müəllifi U.Uaylderdir. Onun tövsiyələrinə əsasən RSİ ossilyatoru üçün ən optimal period RSI = 14

Relative Strenght Index ossilyatorlarının analizi zamanı beş cür siqnal formalaşa bilər.

1. Zirvə və təməl

RSİ indikatoru o zaman zirvə yarada bilər ki, onun qiyməti 70-dən yuxarı qalxmış olsun və eyni zamanda qiymət qrafikində zirvə hələ formalaşmamış olsun.

 

RSİ indikatorunda zirvə

RSİ indikatorunda təməl (özül) o zaman formalaşır ki, onun qiyməti 30-dan aşağı düşmüş olsun və eyni zamanda qiymət indikatorunda təməl hələ formalaşmamış olsun.

RSI indikatorunda təməl

Qrafik modellər

RSİ əksər hallarda qrafik modellər yaradır

  • baş və çiyin model
  • üçbucaq

3. “Failure swings” (uğursuz vüsət)

Baş tutmayan vüsətdə (dəstək və müqavimət xətlərinin qırılması)

Bu siqnal o zaman formalaşır ki, RSİ özündən əvvəlki maksimumdan (pik) yuxarı qalxmış olsun və ya özündən öncəki minimumdan (çökəkdən) daha da aşağı ensin.

4. Dəstək və müqavimət səviyyələri

RSİ ossilyatoru öz qrafikində özü-özünə elə müqavimət və dəstək xətləri formalaşdırır ki, onlar qiymət qrafikdə mövcud olan xətlərdən daha əyani şəkildə, baxımlı görünürlər.

5. Divergensiya

Divergensiya isə o zaman formalaşır ki, qiymət RSİ qrafikində öz təsdiqini tapmamış yəni maksimum (və ya minimum) səviyyəsinə yüksəlir.

Ayı divergensiyası

Buğa divergensiyası

RSİ texniki indikatorunun hesablama formulu belə görünür:

RSI = 100 – (100 / (1 + U / D))

burada:

U — müsbət qiymət dəyişikliklərinin orta qiyməti

D — mənfi qiymət dəyişikliklərinin orta qiyməti


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.