Risk Specialist within Group Risk Management Department – PASHA Holding

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Risk Specialist within Group Risk Management Department.

Job description:

• Using quantitative tools and techniques develop analytical methods and models that assess the market, credit, insurance and operational risks of PASHA Holding’s insurance companies;
• Closely communicate and liaise with risk teams of insurance companies for development and implementation of provisioning model, calculation of actuarial reserves and methodologies;
• Provide analysis of trends and factors impacting underwriting results to determine action plans;
• Management of internal reporting based on the output of the internal risk models;
• Identification of risk indicators/controls and define data /metrics used to measure risk;
• Collaborate with various stakeholders to drive risk program forward/ over hurdles by facilitating changes where appropriate.

Experience, Competencies and Skills Required:

• Bachelor’s and/or Master’s degree in Econometrics, Statistics, Mathematics or Cybernetics;
• Two years of insurance related experience;
• Strong analytical writing skills;
• Advanced data management and analysis skills;
• Proficiency in VBA and knowledge of SQL is desirable;
• FRM and/or Actuary license would be an advantage.

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:
• CV to recruitment@pasha-holding.az;
• Put  “Risk Specialist” in the subject line;
• CVs should be sent by the  February 28, 2018.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview

 

PASHA Holding Qrup üzrə Risklərin idarə edilməsi departamentində Risklər üzrə mütəxəssis vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

Risklər üzrə mütəxəssis vəzifəsinə tələblər:

• Müxtəlif hesablama vasitələri və üsullarından istifadə edərək “PAŞA Holding”ə daxil olan sığorta şirkətlərinin bazar, kredit, sığorta və əməliyyat risklərini qiymətləndirə biləcək analitik metodların və modellərin hazırlanması;
• Ehtiyatlanma modelinin, aktuar ehtiyatların hesablanması və metodologiyasının yaradılması və tətbiqi məqsədilə sığorta şirkətlərinin risk qrupları ilə sıx ünsiyyətin və əməkdaşlığın saxlanılması;
• Fəaliyyət planının müəyyən edilməsi məqsədilə anderraytinq nəticələrinə təsir edən amillərin və tendensiyaların təhlilinin təmin edilməsi;
• Daxili risk modellərinin nəticələrinə əsasən daxili risk hesabatlarının idarə edilməsi;
• Risk göstəricilərinin/mexanizmlərin müəyyən edilməsi və risklərin ölçülməsi üçün istifadə olunan məlumatların/ölçü göstəricilərinin təyin edilməsi;
• Risk proqramının irəli aparılması/maneələrin aradan qaldırılması məqsədilə, ehtiyac yarandığı halda, dəyişiklikləri asanlaşdırmaq üçün müxtəlif maraqlı tərəflər ilə əməkdaşlığın edilməsi.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• İqtisadiyyat, Statistika, Riyaziyyat və ya Kibernetika sahəsində bakalavr və/ və ya magistr dərəcəsi;
• Sığorta ilə əlaqəli sahədə 2 il iş təcrübəsi;
• Güclü analitik yazı qabiliyyəti;
• Məlumatların idarə edilməsi və təhlil sahəsində geniş bacarıqlar;
• VBA təcrübəsi və SQL biliyi arzuolunandır;
• FRM sertifikatı və/və ya Aktuar lisenziyası üstünlükdür.

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:
• CV recruitment@pasha-holding.az ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Risklər üzrə mütəxəssis” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər  28 fevral, 2018-ci il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Bu vəzifənin tələblərinə cavab verməyən, yuxarıda qeyd olunan qaydalara riayət etməyən və müəyyən olunmuş son tarixdən geç müraciət edən şəxslərin namizədliyinə baxılmayacaq.