2 C
Baku
Monday, March 4, 2024

Senior Specialist – PASHA Bank

Position: Senior Reporting Specialist

Function: Operations
Department: Information Technology
Division: Business Support Systems
Team: BI & DWH
Reports to (position): BI & DWH Team Leader

Job purpose

Responsible for the effective administration of BI platforms and Database systems, consistency, integrity of data, its regular updates, access of the data stores.

Main Accountabilities

Yazılı texniki və funksional sənədləri hazırlamaq / Produces written technical and functional documentations.
Əməliyyat prosedurları yeniləşdirildi /Operational  procedures are formalized up-to-date

Texniki Hesabatın ve hazırda qurulmuş sistemlərə müvafiq Heasbatı (mühiti) üçün mürəkkəb arxitekturanın yaradılması və optimallaşdırılması / Create and optimize of Complex Architecture for Reporting Environment in line with Technical Reporting Strategy and already implemented and deployed systems.
Hesabatın Arxitekturası reporting strategiyasına müvafiq olaraq, təyin edilmiş vaxtda hazırlanmalı və yenilənməlidir / Reporting Environment Architecture should be prepared and updated in line with Strategy in appropriated time.

Hesabatlarların işlənib hazırlanması üzrə bütün mərhələləri idarə etmək / Manages all phases of the reporting development lifecycle.
Tələb olunan bütün mərhələlər idarə olunur/All requered  steps are managed in according with company’s business policy

Hesabatların sistemlərinin planlanmasi, integrasiyası, layihələndirilməsi və yerleşdirilməsinə cavabdehlik daşımaq / Responsible for planning, integration, designing, scheduling and deploying Reporting systems
Tələb olunan bütün mərhələlər idarə olunur/All required  steps are managed in accordance with company’s business policy.

Şirkətdə hesabatlara dair layihələrin hazırlanmasında iştirak/ Participates in the implemetation of the Bank’s projects, related on reporting part.
Layihələr üzrə hasabatlar təqdim olundu / Reports on the projects were presented, quality and timeline is in line with Project Plan.

Statistic və analitik hesabatların hazırlanması /Development of statistic and analytic reports
Aylıq/rüblük/illik hesabatların sayı /Number of developed reports on monthly/quarterly/yearly basis

Şirkətdə bütün bilgilər bazasının qorunmasını təmin etmək. Systemlər arasında məlumat təhlükəsizliyi təmini / Ensures health of all informational data. To ensure the security of dataflow between various platforms and systems;
SLA is covered

Şöbəsinin fəaliyyətlərini şirkətdə mövcud olan daxili prosedurlara, məxfilik siyasətinə və dövlət qanunvericiliyinə uyğun olaraq həyata keçirmək/ Execute department activities in consistent with internal procedures existing in company, confidentiality policy and government legislation.
Prosedurların pozulması halları qeydiyyata alınmamalıdır/No cases related with IT Procedures breach

Knowledge, skills and experience required

• Education: Bachelor degree of Informational technology, mathematics or other relevant field.
• Work experience: minimum 5 years’ experience in Reporting Generation Area.
• License / Certificate: Oracle Pl –SQL programs units, Oracle Sql Expert
• Foreign Language: English (upper intermediate), Russian (upper intermediate)
• Computer Skills: Oracle PL/SQL, MS Office Excel, R, Python, Java (Basic)
• Product Knowledge: Oracle BI, ODI, Oracle FlexCube, PL/SQL Developer
• Market knowledge:  Banking skills
• Other: N/A

Interested candidates are requested to submit their resumes to [email protected]
Only short list of candidates will be contacted.

Son xəbərlər
Digər xəbərlər