Sığorta haqlarının və ödənişlərinin miqdarına görə lider şirkətlər

Sığorta şirkətlərinin müxtəlif amillər əsasında qiymətləndirmək mümkündür, bu meyar onların aktivlərinin həcmi, cari il ərzində mənfəətlilik göstəricisi, sığorta yığımlarının və ödənişlərinin miqdarı, sığorta ödənişlərinin sığorta haqlarına nisbəti, xidmət şəbəkəsinin həcmi və s ola bilər. Aşağıdakı reytinq isə ölkənin sığorta bazarında fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin 2013-cü ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində gerçəkləşdirdiyi sığorta ödənişləri və topladıqları sığorta yığımlarının həcmi əsasında tərtib olunub.

Sığorta haqlarının miqdarına görə ilk beş yerdə Paşa Sığorta, AzSığorta, , Dövlət Sığorta K. Ş , Atəşgah Sığorta və Paşa Həyat Sığorta şirkətləri  yer almışdır.

Sığorta ödənişlərinin miqdarına görə isə ilk pillələri Paşa Sığorta, Atəşgah Sığorta, Dövlət Sığorta K. Ş, AzSığorta və AXAMBASK sığorta şirkətləri tutmuşdur.

Sığortaçının adı

Sığorta Haqları

Sığortaçının adı

Sığorta Ödənişləri

1

Paşa Sığorta

47,363,829

1

Paşa Sığorta

22,488,305

2

AzSığorta

35,566,037

2

Atəşgah

12,114,689

3

Dövlət Sığorta K. Ş

33,052,021

3

Dövlət Sığorta K. Ş

10,680,449

4

Atəşgah

30,659,853

4

AzSığorta

7,458,121

5

Paşa Həyat Sığorta

28,377,514

5

AXA MBASK

6,751,997

6

Atəşgah Həyat

20,462,326

6

Standard Insurance

6,522,177

7

İPƏK YOLU

15,932,137

7

A-Qroup

5,372,351

8

Standard Insurance

15,671,288

8

Beynəlxalq Sığorta

4,972,678

9

AXA MBASK

14,483,595

9

Bakı Sığorta

3,186,074

10

Beynəlxalq Sığorta

11,753,544

10

Xalq Sığorta

2,779,774

11

AtaSığorta

10,815,273

11

Atəşgah Həyat

2,328,053

12

Sənaye Sığorta

9,835,619

12

AtaSığorta

2,184,175

13

Mega Sığorta

9,299,364

13

Qarant Sığorta

1,636,776

14

Xalq Sığorta

9,171,199

14

Buta Sığorta

1,623,138

15

Qala Həyat

8,121,323

15

Sənaye Sığorta

1,566,932

16

Buta Sığorta

6,369,531

16

Başak İnam Sığorta

1,276,009

17

Qarant Sığorta

6,258,419

17

Mega Sığorta

1,268,221

18

Bakı Sığorta

5,337,413

18

Alfa Sığorta

1,196,327

19

Alfa Sığorta

4,680,569

19

Rəvan Sığorta

981,528

20

A-Qroup

4,617,846

20

Paşa Həyat Sığorta

739,127

21

Rəvan Sığorta

3,236,594

21

Əmrah Sığorta

452,880

22

Başak İnam Sığorta

3,192,495

22

Çartis Azərbaycan

411,920

23

Azərqarant Sığorta

848,300

23

Qala Həyat

285,163

24

Çartis Azərbaycan

835,217

24

Era Trans Sığorta

276,703

25

Əmrah Sığorta

665,351

25

Azərqarant Sığorta

275,491

26

Era Trans Sığorta

625,135

26

Günay Sığorta

76,262

27

Günay Sığorta

292,783

27

İPƏK YOLU

64,008

28

Royal Sığorta

125,094

28

Royal Sığorta

4,580

 


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.