SOCAR törəməsi 8 vəzifə üzrə işçilər yığır

 •  
 •  
 •  
 •  

8 vacancies at SOCAR KBR LLC

 1. Structural Designer
 2. Structural Engineer
 3. Civil Engineer
 4. HVAC Designer
 5. Process Designer
 6. Mechanical Engineer
 7. CSE Designer
 8. Architectural Designer

E – mail :  cvdata@kbr.com


 •  
 •  
 •  
 •