Təmkinli olmağın faydası

1

Çar Salamonun çox sevimli bir üzüyü var idi, üzüyün içəri tərəfində belə bir yazı həkk olunmuşdu: “Hər şey keçəcək”. Salamon özünü pis hiss edəndə, çətin məqamlara düşəndə üzüyü barmağından çıxarır, bu yazını oxuyur və təskinlik tapır, sakitləşirdi.

Bir dəfə çar Salamon ilə bədbəxtlik üz verir. O üzüyü barmağından çıxarır, yazını oxuyur, amma bu dəfə yazı onu sakitləşdirmir, əksinə o daha da qəzəblənir. Hirsli anında Salamon üzüyü yerə atır.


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.

Elə bu zaman üzüyün qaşı qopur. Salamon öz sevimli üzüyünü sındırdığına görə peşman olur, üzüyü qaldırır və görür ki, qaşın düşdüyü hissədə başqa bir yazı da var imiş: “Bu da keçəcək”.

1 ŞƏRH