“Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında” qərarının izahı

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar arasından olan şəxslərə dövlət ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında təhsil aldıqları müddət ərzində dərslik və dərs ləvazimatları alınması təhsil aldığı müəssisənin və ya AMEA-nın vəsaiti hesabına təmin edilir və yaxud həmin dərslik və dərs ləvazimatları əvəzinə 50 manat (əvvəl 36 manat) müavinət verilir.

Mənim izahım:

Misal -1. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. “A” dövlət peşə liseyində  təhsil alır. Təhsilin müddəti 2 ildir. Bu 2 il ərzində onun oxuması üçün lazım olan dərsliklərin təmin olunması “A” dövlət liseyin  üzərindədir. Əgər dərs vəsaiti verilmirsə bu halda 50 manat müavinət verilməlidir.

Misal -2. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. “A” dövlət kollecində təhsil alır. Təhsilin müddəti 3 ildir. Bu 3 il ərzində onun oxuması üçün lazım olan dərsliklərin təmin olunması “A” dövlət kollecinin üzərindədir. Əgər dərs vəsaiti verilmirsə bu halda 50 manat müavinət verilməlidir.

Misal -3. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. “A” dövlət Universitetində  təhsil alır. Təhsilin müddəti 5 ildir. Bu 5 il ərzində onun oxuması üçün lazım olan dərsliklərin təmin olunması “A” dövlət universitetinin  üzərindədir. Əgər dərs vəsaiti verilmirsə bu halda 50 manat müavinət verilməlidir.

Misal – 4. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında  təhsil alır. Təhsilin müddəti 4 ildir. Bu 4 il ərzində onun oxuması üçün lazım olan dərsliklərin təmin olunması Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının  üzərindədir. Əgər dərs vəsaiti verilmirsə bu halda 50 manat müavinət verilməlidir.

Nazirlər Kabinetinin izahı

Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar, habelə onların arasından olan şəxslər dövlət, ümumi təhsil, peşə təhsili, orta iхtisas təhsili, ali təhsil müəssisələrini və AMEA-nı bitirdikləri zaman müvafiq təhsil müəssisəsinin və ya AMEA-nın xərclər smetası hesabına 265 manat (əvvəl 27,5 manat) məbləğində mövsümü paltar və ayaqqabı, habelə respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının 2 mislindən az olmamaqla birdəfəlik pul vəsaiti ilə təmin olunurlar.

Mənim izahım:

Misal -1. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür.  9 illik dövlət ümumi təhsil məktəbdə  təhsil alır. Təhsilin müddəti adından göründüyü kimi 9 ildir. O,  9 sinifdə oxuyan zaman, onun yaz, yay, payız, qış geyimləri ilə (paltar və ayaqqabı) təmin olunması üçün  ümumi təhsil məktəbinin smetasında nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına 265 manat vəsait ödənilməlikdən əlavə,  ona orta aylıq əmək haqqının 2 misli 707 * 2 = 1414 manat (2021-ci il üçün 727 proqnozlaşdırılır. Bu proqnozu götürsək 1454 manat) az olmamaqla birdəfəlik  pul ödənilir.
Misal -2. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür.” A” dövlət peşə liseyində təhsil alır. Təhsilin müddəti 2 ildir. 2-ci kursda  oxuyan zaman, onun yaz, yay, payız, qış geyimləri ilə (paltar və ayaqqabı) təmin olunması üçün  “A” dövlət  peşə liseyinin smetasında nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına 265 manat vəsait ödənilməlikdən əlavə,  ona orta aylıq əmək haqqının 2 misli 707 * 2 = 1414 manat (2021-ci il üçün 727 proqnozlaşdırılır. Bu proqnozu götürsək 1454 manat) az olmamaqla birdəfəlik  pul ödənilir.

Misal -3. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. “A” dövlət kollecində təhsil alır. Təhsilin müddəti 3 ildir. 3-cü kursda  oxuyan zaman, onun yaz, yay, payız, qış geyimləri ilə (paltar və ayaqqabı) təmin olunması üçün  “A” dövlət  kollecinin smetasında nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına 265 manat vəsait ödənilməlikdən əlavə,  ona orta aylıq əmək haqqının 2 misli 707 * 2 = 1414 manat (2021-ci il üçün 727 proqnozlaşdırılır. Bu proqnozu götürsək 1454 manat) az olmamaqla birdəfəlik  pul ödənilir.

Misal – 4. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. “A” dövlət universitetində  təhsil alır. Təhsilin müddəti 5 ildir. 5-ci kursda  oxuyan zaman, onun yaz, yay, payız, qış geyimləri ilə (paltar və ayaqqabı) təmin olunması üçün  “A” dövlət  universitetinin  smetasında nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına 265 manat vəsait ödənilməlikdən əlavə,  ona orta aylıq əmək haqqının 2 misli 707 * 2 = 1414 manat (2021-ci il üçün 727 proqnozlaşdırılır. Bu proqnozu götürsək 1454 manat) az olmamaqla birdəfəlik  pul ödənilir.

Misal – 5. A şəxs valideynlərini (ata və anasını itirib) ititib və ya o valideynləri onu atıb, onu xalası, nənəsi nəzarəti altında böyüyür. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında təhsil alır. Təhsilin müddəti 4 ildir. 4-ci kursda  oxuyan zaman, onun yaz, yay, payız, qış geyimləri ilə (paltar və ayaqqabı) təmin olunması üçün  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının   smetasında nəzərdə tutulmuş vəsait hesabına 265 manat vəsait ödənilməlikdən əlavə,  ona orta aylıq əmək haqqının 2 misli 707 * 2 = 1414 manat (2021-ci il üçün 727 proqnozlaşdırılır. Bu proqnozu götürsək 1454 manat) az olmamaqla birdəfəlik  pul ödənilir.
Qeyd: Nazirlər Kabinetindəki dəyişiklik yalnız dövlətə məxsus təhsil müəssisələrinə aiddir. Özəl sektoru üçün (universitet, peşə liseyi, məktəb) aidiyyatı yoxdur.

İqtisadçı-ekspert Rauf QARAYEV


Kredit müraciəti

Sizin müraciətiniz banka göndərildi.