Aktualizasiya

From ..::Banker.az::..
Jump to: navigation, search

Aktualizasiya - təyin olunmuş göstəricilərin gələcək vəziyyətinin cari şəraitə nisbətdə dəyişən əhəmiyyətliliyinin iqtisadi hesablaması metodu. Bu metoddan bir qayda olaraq investisiya qoyuluşları istiqamətində qərarların əsaslandırılmasıda istifadə edilr.Mənbə  : Iqtisad elmləri doktoru, professor Elşən Hacızadə

web səhifəsi: www.elshanhajizadeh.com

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox