24 C
Baku
Çərşənbə, May 18, 2022

Mübadilə məzənnəsinin növləri

0

a. Nominal valyuta məzənnəsi – valyuta bazarında 2 müxtəlif valyutanın bir-birinə mübadilə edildiyi məzənnə;

b. Real valyuta məzənnəsi – valyutaları müqayisə olunan ölkələrdə nisbi inflyasiya səviyyəsi də nəzərə alınmaqla hesablanmış cari məzənnə:

{\displaystyle E_{r}=E_{n}{\frac {P_{f}}{P_{d}}}\,}

burada,

 	Er –  real məzənnə,
 	En –  real məzənnə,
 	Pf – tərəfdaş ölkədəki qiymət səviyyəsi (inflyasiya),
 	Pd – ölkədə qiymət səviyyəsi (inflyasiya)

c. Nominal effektiv valyuta məzənnəsi – milli valyutanın bir neçə xarici valyutaya nəzərən dəyişməsi indeksi. Bu zaman həmin valyutaların milli valyuta bazarında iştirak səviyyəsi də nəzərə alınır.

d. Real effektiv valyuta məzənnəsi – milli valyutanın bir neçə valyutaya nəzərən orta çəkili dəyişmə indeksi