12 C
Baku
Saturday, May 18, 2024

Actuarial Auditor – PASHA Life

0
Actuarial Auditor – PASHA Life
27.08.2019

PASHA Holding invites experienced candidates to fill the position of Actuarial Auditor in PASHA Life Insurance.

Job description:

• To participate in preparation of audit work programs and execute audit engagement in accordance with Annual Audit Plan; 
• As a result of audit engagements, provide opinion on the application and compliance of company policies, procedures, standards and other regulatory documents;
• To assess and provide opinion on adequacy of actuarial activities in accordance with Annual Audit Plan:
– Adherence and adequacy of applied methodologies for determination of reserves with Local Regulations and IFRS requirements,
– Adherence and adequacy of processes for determination and application of Insurance tariffs,
– Adherence and adequacy of processes for determination and application of retention amount for reinsurance purposes,
– Adherence with Local and Internal Regulation related to Capital requirements,
– Adherence and correctness of formulated various complex models within the Company and etc.
• To assess internal control environment of Company and provide recommendations aimed to improve risk management;
• To conduct assessment of risks and possibility of fraud risk during each audit engagement;
• To prepare Audit reports based on observations from audit engagements, and present to the Head of the Internal Audit Department;
• To participate in preparation of monthly, quarterly an annually reports of IA;
• To ensure that all types of business documents are prepared in accordance with internal audit methodology and preserved;
• To support projects carried out in conjunction with an independent (external) audit;
• To participate in follow-up engagements;

Experience, Competencies and Skills Required:

• Bachelor’s degree in Finance/Audit;
• 2-5 years of professional experience in relevant area;
• Preference will be given to candidates who has pass PM or FM exams on SOA;
• Availability of actuarial certificate is preferable;
• Good knowledge of Azerbaijani, English and Russian; 
• Proficient user of MS Office;
• Knowledge of VBA and other data analytics programs (R, Python, Power BI, etc.) is preferable;
• Knowledge of insurance legislation and related regulations;
• Mathematical and analytical skills; 
• Ability to work under the pressure and stress;
• Ability to communicate effectively (Soft skills);

How to apply:

Interested candidates are requested to submit:

• CV to [email protected];
• Put “Actuarial Auditor” in the subject line;
• CVs should be sent by the 23 September 2019.

Attention: The candidates will go through initial CV screening review. Those candidates ONLY who succeeds based on CV screening will be contacted via email and/or phone and will be invited to interview.

 

PAŞA Holdinq PAŞA Həyat Sığorta şirkətində Aktuar-auditor vakansiyasını doldurmaq üçün təcrübəli namizədləri dəvət edir.

İşin təsviri:

• Audit planları əsasında audit proqramlarının tərtib edilməsində iştirak etmək və daxili audit yoxlamalarını aparmaq;
• Audit yoxlamaları nəticəsində şirkətin siyasəti, prosedurların, standartların və digər normativ sənədlərin tətbiq edilməsinə və uyğunluğuna dair rəy bildirmək;
• Audit planına uyğun olaraq aktuar fəaliyyəti ilə bağlı səhələrin yoxlanılması və adekvatlığı barədə rəy verilməsi:
– Ehtiyatların formalaşdırılması üçün tətbiq edilən metodoloji yanaşmaların yerli qanunvericilik və MHBS tələbləri üzrə uyğunluğu və adevkatlığı,
– Tariflərin formalaşdırılması və tətbiqi prosesinin uyğunluğu və adevkatlığı, 
– Təkrarsığorta üzrə şəxsi tutum formalaşdırılması və tətbiqi prosesinin uyğunluğu və adevkatlığı,
– Kapital tələbləri ilə bağlı qanunvericiliyin və daxili qaydaların tələblərinin gözlənilməsi,
– Şirkətədə formalaşdırılmış müxtəlif mürəkkəb modellərin uyğunluğu və düzgün tətbiqi və s.
• Şirkətin daxili nəzarət mühitini qiymətləndirmək və risklərin idarəedilməsinin inkişafına dair təkliflər irəli sürmək;
• Daxili audit yoxlamaları zamanı saxtakarlığın və risklərinin qiymətləndirilməsini aparmaq;
• Audit yoxlamasının nəticələrinə dair audit hesabatı tərtib etmək və Daxili Audit Xidmətinin rəhbərinə təqdim etmək;
• DAX-ın aylıq, rüblük və illik hesabatlarının hazırlanmasında iştirak etmək;
• Bütün növ iş sənədlərinin daxili audit metodologiyasına uyğun tərtib edilməsini və qorunub saxlanılmasını təmin etmək;
• Müstəqil (kənar) auditlə birgə icra edilən layihələrə dəstək olmaq.
• Sonrakı audit yoxlamalarında iştirak etmək.

Tələb olunan Təhsil, Təcrübə və Bacarıqlar:

• Maliyyə/Audit sahəsində bakalavr dərəcəsi;
• Aktuar fəaliyyəti üzrə 2-5 il peşəkar iş təcrübəsi;
• SOA üzrə PM və ya FM imtahanlarını keçənlərə üstünlük veriləcəkdir;
• Aktuar şəhadətnaməsinin olması üstünlük təşkil edir;
• Azərbaycan, ingilis v rus dillərini mükəmməl bilməli;
• MS Office proqramlarının mükəmməl biliyi;
• VBA və digər data analitika proqramları (R, Python, Power BI və s.) üzrə biliklərinin olması üstünlük təşkil edir;
• Sığorta sahəsi üzrə qanunvericiliyi və əlaqəli normativ sənədlər barədə biliklər;
• Sığorta bazarı haqqında geniş biliklər;
• Riyazi və analitik biliklər
• Gərgin iş mühitində işləmək bacarığı;
• Ünsiyyət qurma bacarığı;

Müraciət etmə qaydaları:

Maraqlanan namizədlərdən aşağıda göstərilən qaydada müraciət etmək xahiş olunur:

• CV [email protected] ünvanına göndərilməlidir;
• Mövzu sətrində “Aktuar-auditor” qeyd olunmalıdır;
• CV-lər 23 sentyabr, 2019-cu il tarixinə qədər göndərilməlidir.

Diqqət: Müraciət edən namizədlərin CV ləri seçim üçün ilkin baxışdan keçiriləcəkdir. İlkin CV seçimi zamanı qeyd edilən şərtlərə uyğun namizədlər ilə e-poçt və / və ya telefon vasitəsilə əlaqə

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaSığorta