18 C
Baku
Thursday, April 25, 2024

Böyük hüquq məsləhətçisi – SOCAR

0
Böyük hüquq məsləhətçisi – SOCAR
Bakı
21.09.2023

Vakansiyanın təsviri

•Məhkəmə qərarlarının icrasını təmin edilməsi;
•Məhkəmə prosesində 3-cü şəxs qismində iştirak edilməsi;
•Apellyasiya məhkəməsində iştirak edilməsi;
•Məhkəmə proseslərində iddiaçı qismində iştirak edilməsi;
•Struktur bölmələrdən daxil olmuş xidmət yazı,təqdimatların araşdırılmasıvə müvafiq hüquqi tədbirlərin görülməsi;
•Vətəndaşların ərizə və şikayətlərinin cavablandırılması;
•Dövlət və qeyri dövlət orqanları, həmçinin digər şirkətlər ilə yazışmalar;
•Məhkəmə proseslərində cavabdeh və iddiaçı qismində iştirak edilməsi;
•Müqavilələrin hazırlanması,hüquqi ekspertizasının aparılması və hüquqi rəyin verilməsi;
•Müqavilənin trest tərəfindən rəsimləşdirilməsinin təmin edilməsi, adiyyəti şöbələrə, idarələrə və müqavilə tərəfdaşına çatdırılması;
•Müqavilələrə əlavələrin hüquqi ekspertizası və tərtib edilməsi.

Xüsusi tələblər

•Ali bakalavr / Müvafiq sahə üzrə 3 İl / Müvafiq sahə üzrə Müvafiq sahə üzrə mütəxəssis və
•Təhsil pilləsi Müddəti / İş təcrübəsi Təsvir (və ya) rəhbər vəzifələrdə iş stajı nəzərdə tutulur.
•Sertifikat tələbləri 4 Sertifikat Müvafiq ixtisas kursu
•Müvafiq sahə üzrə beynəlxalq sertifikatlarının olunması arzu olunandır.
•Dərketmə
•Detallara diqqət
•Dürüstlük
•Etik davranış
•Məsuliyyət
•Mühakimə
•Nizam-intizam
•Peşəkarlıq
•Problem analiz etmə
•Qətiyyətlilik
•Şifahi özünüifadə
•Stresin idarə edilməsi
•İşi təqib etmə
•Yazılı özünüifadə
•Microsoft Excel
•Microsoft Word
•Microsoft Outlook
•Biznes hüququ
•Çevrə hüququ
•Cəza icra hüququ
•Cinayət hüququ
•Daxili Əsasnamələr
•Dəniz hüququ
•Əmək hüququ
•Əmlak Hüququ
•Enerji hüququ
•Gömrük hüququ
•Hüquq Nəzəriyəsi
•İnzibati hüquq
•İqtisadi hüquq
•Konstitusiya hüququ
•Mədən hüququ
•Mülki hüquq
•Rəqabət hüququ
•Sahibkarlıq hüququ
•Təbii sərvətlər hüququ
•Ticarət hüququ
•Tikinti Hüququ
•Torpaq hüququ
•Vergi hüququ
•OpenText
•Əməyin təhlükəsizliyi
•Sanitariya-gigiyena
•Neft sən. əm. müh. vah. idarəet. sistemi
•Yanğın mühafizəsinin əsasları
•Əməyin təhlükəsizliyi normalarını;
•Əmək hüququnu;
•Əmək qanunvericiliyinin və fəaliyyətini tənzimləyən digər normativ sənədlərin tələblərini.
•Əmlak Hüququnu, Təbii sərvətlər hüququnu, Konstitusiya hüququnu, Tikinti Hüququnu, Vergi hüququnu,
inzibati hüququ;
• Elektron sənəd dövriyəsini.

İşin aid olduğu sahə

KateqoriyaDövlət qurumları